The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a polaco Finanzas (general) Translation Glossary

alemán term polaco translation
UU Unbezahlter Urlaub
(Euro-)Rettungsschirm parasol ratunkowy [(dla) euro]
... danach endet die Kollektivunterschrift für XXX GmbH. ważność podpisu zbiorowego wygasa
Abgabenordnung ordynacja podatkowa
Abgangsergebnis wynik osiągnięty na sprzedaży składników majątkowych
Entered by: Jacek Zukowski
Abgangsgewinne zyski ze sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa
Entered by: Jacek Zukowski
Abkürzung in der Abrechnung: Lohn/Gehalt (BR/MT) Brutto/Monatsgrundlohn(monatlich) -- Wynagrodzenie brutto miesięcznie
Abnahmekosten koszty odbioru / koszty przeprowadzenia odbioru
absatzpolitisch w zakresie polityki zbytu
Abschlag tu: zaliczka
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermoegens odpis amortyzacyjny od finansowego majątku trwałego i papierów wartościowych przeznacz. do obrotu
ABTRETUNGSVERTRAG umowa cesji
abw. abweichend (jesli nie podano inaczej)
Adressenausfallrisikopositionen ryzyko kredytowe kontrahenta
AEV Konto Konto opłat sądowych
Entered by: iceblue
aktivierte Eigenleistung koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
allokative Ineffizienz nieefektywnosc alokacyjna
anfordernde Kostenstelle wnioskujące miejsce powstawania kosztów
Entered by: Dariusz Rabus
Angabe der Firmierung podanie (nazwy) firmy
Anlagebestand portfel inwestycyjny
Entered by: Dariusz Rabus
Anlagenspiegel skladniki majatku trwalego
anlastung von schecks Obciążenie kwotami czeków
Anlegerentschädigung odszkodowanie dla inwestorow
annualisieren annualizowac, w ujęciu rocznym
Anpassungsentwicklung faza rozwojowa...
anrechenbar składkowy (w kontekście ubezpieczeń społecznych)
Entered by: Andrzej Lejman
Ansatz nach Freibetrag wymiar podatku po potrąceniu kwoty wolnej od opodatkowania
Entered by: Jacek Zukowski
Ansatz zu fortgefühten Anschaffungskosten wykazywanie / uznawanie wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)
Ansässigkeitsbescheinigung certyfikat rezydencji
Anschlussfinanzierung przedłużenie umowy kredytowej
Anschubfinanzierung finansowanie fazy startu
anteilsbereinigt EBITDA skorygowany (pomniejszony) o udzialy
Asset-Allokation alokacja aktywów
Assetklasse kategoria aktywów
auf kreditorischer Basis geführtes Konto konto rozliczeniowe
Entered by: Jacek Zukowski
Auflagen wymagania, nakazy, zalecenia
Aufschl. narzut
aufsichtsrechtlich zgodnie z wymogami nadzorczymi
Aufwendungen auf RHB und bezogene Waren Koszty materiałów i zakupionych towarów
aus Angeln heben zatrząść posadami takich potęg gospodarczych, ruszyc ziemie z posad swiata
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search