The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Medicina: Instrumentos Translation Glossary

inglés term turco translation
I V Cannula with Injection port enjeksiyon portlu I V kanül
Entered by: Özden Arıkan
(after) each patient use hasta için her kullanımdan (sonra)
(intended nerve) to be recorded and stimulated uyarılması ve değerlerinin kaydedilmesi (istenen sinir)
(washer disinfector) MIS rack Minimal invasiv cerrahi (laporoskopi) aletleri için yıkama/dezenfekte etme rafı
Entered by: Aziz Kural
... secure retraction of... damarın retraksiyonu
Entered by: Aziz Kural
Acute pulmonary edema akut pulmoner ödem
AMD değ.
Entered by: Aziz Kural
Armed Devrede, Kurulmuş
arming trigger kurma tetiği
articulating arm eklemli kol
Entered by: Özden Arıkan
as intraoperative bile duct displey operasyon sırasında safra kanalı görüntüsü
attempting to lyse with (pıhtıyı) eritme girişiminde bulunmadan/bulunmaksızın
Entered by: hfilik
AV nodal re-entrant tachycardia av (atriyoventriküler) nodal reentrant taºikardi
Background alt yapı/zemin
backup programming yedek programlama
Entered by: Aziz Kural
bi-fuse ikili (adaptör) sigorta
Entered by: Aziz Kural
bias flow durağan akış
bodymarker vücut işaretleyicisi
braces dizlik
breathing lightning solunum ışıkları
bull\\\'s eye target hedef noktası/hedef alanı/hedef merkezi
Entered by: Aziz Kural
burr frez
Entered by: Tuncay Kurt
Cannula fin Kanül kanadı
Entered by: Selçuk Dilşen
cardiac cryoablation system kardiyak kriyoablasyon sistemi
Entered by: Özden Arıkan
catheter kateter
companion diagnostics yardımcı tanı testleri
Entered by: Tuncay Kurt
conquest controller Sinyal yakalama kontrol cihazı
Entered by: Aziz Kural
contouring eğmek
Entered by: Aziz Kural
contrived patient sample yapay hasta numunesi
Entered by: Elif Baykara Narbay
Controls Kontroller
Entered by: Tuncay Kurt
convention kabullenim
cornu-to-cornu uterin horn arasındaki
cotton tip pamuk uçlu aplikatör
Entered by: Aziz Kural
cutting head kesici kafa/başlık
DCS. determined concentration of standard
defibrillator-proof defibrilatörden etkilenmeyen
Entered by: Özden Arıkan
delivery-and-return devir daim
deploying a needle İğneyi takmak/yerleştirmek
Entered by: Aziz Kural
deployment uygulama; kullanma
Entered by: Özden Arıkan
digits to front parmaklar önde
Entered by: chevirmen
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search