The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

inglés term sueco translation
maintenance renewal förlängning/förnyande av driften
managed image anpassad bild/hanterad bild
managed security services IT-säkerhetstjänster
management console systemhanteringskonsoll
Management GUI administrationsgränssnitt
management software hanteringsprogram för Bluetooth
Managing uptime tillgänglighetshantering
messaging routes meddelandevägar
Entered by: Mario Marcolin
migration path migreringsväg
Entered by: Anders Dalström
MIS beslutsstödsystem
missing mode protection skydd vid läge för saknad enhet
Entered by: Fredrik Pettersson
mission file uppgiftsfil
Mobile technology mobil teknik
mobile value-added service development utveckling av tilläggstjänster för mobiltelefoni
Entered by: Fredrik Pettersson
module consistency överensstämmelse mellan moduler
Entered by: Lisa Dahlander
monitoring sites övervakningsställena/övervakningspunkterna
Entered by: Ulla Lundquist
multi-pronged multiattack
Multi-Station Transmission gruppsändning
navigation element navigationselement
news item relations återgivning av tidningsnotiser
newswire nyhetsservice
no-width non break Ihopskrivning, ingen brytning
Notifier Skrivbordsavisering/avisering
octet memory gigabyte minne
off-the-shelf färdigköpt
offerings gratiserbjudande
on-time event schemalagd händelse (åtgärd)
online digital locker online fillagring
Opening instructions dialog dialogruta
Entered by: Catherine Skala
operational software tasks dagliga driften av deras program
optional (supported) attribute/s (understödda) tilläggsattribut
Entered by: Lisa Dahlander
out-of-band delivery leverans via alternativa kanaler
Entered by: Gabriella Jönsson
over air IP channel trådlös IP-kanal
Entered by: Lars Palmer
owners ansvarig
Entered by: Lars Palmer
ownership of incidents incidentägandeskap; ägandeskap av incidenter
Entered by: Lars Palmer
packet or IP spoofing paketförfalskning eller IP-adressförfalskning
page body sidans brödtext; sidans huvudtext
Paging bar sidväxlingslist
Entered by: Rosica Dimitrova
PAN tool panoreringsverktyg
parent förälder
Entered by: Rosica Dimitrova
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search