The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

inglés term sueco translation
escrow deponeringsavtal
Entered by: Lars Palmer
estoppel estoppel
every last voice, video, and data stream varje tänkbar röst-, video- och datakanal
extending the product line's performance over ,, vilket ger en markant förbättring av prestanda jämfört med...
extensions tillägg
Entered by: Anna Herbst
Field Force Automation/field force- drivers FFA (se nedan) / operatörer
Field Operations Supervisor chef/förman för fältservice
file rehydrates fil återuppväcks
Entered by: Fredrik Pettersson
Filmlight’s Baselight non-linear grading system icke-linjära färgläggningssystemet Baselight från Filmlight
Entered by: Fredrik Pettersson
financial and electronic design automation applications finansiella applikationer och applikationer för elektronikkonstruktion
Entered by: Mario Marcolin
fisheye-dewarping kompensering för fiskögeförvrängning
Entered by: Fredrik Pettersson
fixed line fibre network building programmes program för utbyggnad av fasta fibernät
flak **Stryk**
Fleet Records solution lösning för maskinparksregister
flood pings ping-översvämning
font suitcases typsnittsportföljer
Entered by: Kathy Saranpa
forged routing förfalskad omdirigering
frame rama in
Entered by: Fredrik Pettersson
framing of website (in)ramning av webbsajt
FRSM hard quotas använt utrymme av begränsande kvot för hanteraren för filserverresurser (FSRM)
Entered by: Fredrik Pettersson
fulfillment process Leveransprocess
Functionality cookies funktionscookies
general nature själva (ursprungs)tanken/idén
Entered by: Lisa Dahlander
Get your Field PC up and running! Få igång din fältdator!
global investment community globala investerare/investerare över hela världen
global networking globala nätverk, globalt nätverksarbete
Entered by: Tess Whitty
grid card lösenordsmatris
Gridlines Stödlinjer
hair-pinning VPN-användning
hard ground direktjord
hardware dependency hårdvaruberoenden
hardware token hårdvarulås
harness behärska
hashed line border streckad ram
health monitoring hälsoövervakning
Entered by: Andreas Majetic
heralded aviserade, meddelade
Entered by: Lars Jelking
high touch list listan för personlig kontakt
high-density memory stacking minne(-skretsar) med hög packningstäthet)
high-speed recovery snabb återställning
home screen startskärm
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search