The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

inglés term sueco translation
Rich metadata rika metadata
robust (in this context) tillförlitlig
Entered by: Lisa Dahlander
roll back återställa / avinstallera/roll back
roll fold c-falsning (ibland brev-falsning)
rollback plan återställningsplan; tillbakarullningsplan
route propagation nätverksoptimering/routepropagering
Router Advertisement Lifetime giltighetstid för routerannonsering
samtidiga sessioner simultaneous sessions
scandalous anstötligt
schedule list Schemalägg (Lista)
Entered by: Erzsébet Czopyk
seamless digital thread oavbrutet digitalt arbetsflöde
Entered by: Fredrik Pettersson
search-enabled (program med) sökfunktioner
Entered by: Lisa Dahlander
secure browsing session säker webbläsarsession
security breach säkerhetslucka
seed list testlista
self-directed självstudier
Sender Policy Framework (SPF) record SPF-post
separator avgränsare
server computing servertjänster
Entered by: Fredrik Pettersson
service level agreement information information om avtalad servicenivå
shared folder aggregation aggregering av delade mappar
Entered by: woodstar
short read error ofullständig läsning, läsavbrottsfel
Entered by: Görel Bylund
silicon wafer kiselskiva
SIM card slot SIM-kortplats
simple slave count enkel slavräknare
Entered by: Fredrik Pettersson
simulate simulera
Entered by: Fredrik Pettersson
Single sourcing gemensam datakälla
Entered by: Emma Jansson
Sis/MSPs systemintegratörer/leverantörer av administrativa tjänster
skip word list undantagsordlista
Entered by: Fredrik Pettersson
slate Tablet PC
Social stream sociala uppdateringar
soft touch frame (screen) mjuk beröringskänslig ram (skärm)
Software localisation lokalisering/översättning av programvara
solid disaster recovery scenarios välgrundade katastrofåterställningsscenarier
Entered by: Fredrik Pettersson
solid disaster recovery scenarios scenarier för pålitlig katastrofåterställning
source to pay space heltäckande inköpshantering
Entered by: Monica Berntsson
SPC-3 persistent reservation SPC-3 PR-standarden
Entered by: Fredrik Pettersson
spherical air bearing sfäriskt luftlager; sfäriskt luftkuddelager
spoke site lokalkontor
Standalone snap-in snapin-modul
Entered by: Catherine Skala
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search