The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Contabilidad Translation Glossary

inglés term húngaro translation
accelerate gyorsít / gyorsított...
accountant - bookkeeper könyvelő - számviteli ügyintéző
Entered by: Ildiko Santana
accounts payable szállítók
accrual accounting eredményszemléletű számvitel
Entered by: Ildiko Santana
accrued compensation and benefits elhatárolt díjazás és juttatások
Entered by: Gabor Kun
acid test ratio likviditási gyorsráta
add back (ismét) hozzáadni
assignment/assign átruház, átenged
avoided maintenance elmaradt karbantartás
balance due az Ön(ök) egyenleg szerinti követelése
balance sheet date mérlegbeli dátum
benchmark treatment szokványos eljárás
break-even point fedezeti pont
capital purchases tárgyieszköz beszerzés
cash headroom készpénztartalék
certified management accountant okleveles vezetői könyvelő
controlling equity position tulajdonosi tőkeérdekeltségből eredő döntési pozíció
cost assignments and cost splits költség-hozzárendelések és költségfelbontások
Entered by: József Lázár
credit balance (of an account) követel egyenleg (számlán)
credit notes jóváírási értesítés, jóváírás, jóváíró számla
current account folyó fizetési mérleg
cut off test időbeli elszámolás helyességének vizsgálata (cut off teszt) / időszakok közötti elhatárolás
Entered by: Tamas Elek
cut-off Időbeli elszámolás helyességének vizsgálata (cut-off), itt: elkülönítés
Entered by: Erzsébet Czopyk
deferred tax asset halasztott adókövetelés
deferred tax valuation allowance halasztott adó értékelési (cél)tartaléka
delivery date (del. date) teljesítés napja
Entered by: Ildiko Santana
elhatárolható (elhatárolt) veszteség (tax) loss carryforward, carryforward loss
equity / share capital saját tőke / törzstőke
equity method equity-módszer
Equity shareholders' funds saját tőke
feed flexibility rugalmasabb alapanyag-/nyersanyaghasználat
foreign exchange recycling devizás tételek értékelési különbözetének elszámolása eredménnyel szemben
group facilitator csoportszervező
hátrasorolt (fizetési) kötelezettségek subordinated liabilities
income eredmény/bevételek
Entered by: Bob Makovei
intangible fixed asset immateriális eszközök
Entered by: Krisztina Kotai
internal and external counter parties külső és belső szerződő felek / külső-belső szerződő felek
Invoice receipt számlabizonylat
liability method of tax allocation a halasztott adó elszámolása a "mérleg szerinti kötelezettség" módszer segítségével.
management letter levél a vezetőségtől
Entered by: JANOS SAMU
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search