The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Seguros Translation Glossary

inglés term sueco translation
account broker försäkringsmäklare (this context)
administrator förvaltare
advance loss of profits förlust av framtida intäkter (vinster)
affiliates (i detta sammanhang) anhöriga
Entered by: Lisa Dahlander
alvus underliv
Entered by: Lisa Dahlander
appointer tillsättande myndighet
assignment överlåtelse
automobile liability trafikskadeersättning
benefit provider försäkringsgivare
Binding authority number uppdragsfullmakt nummer xxx
Entered by: Anna Herbst
bond borgen(sförbindelse)
Broad valuation Uppskattad kostnad
capital payment kapitalutbetalning
capsules (i detta sammanhang) ledkapslar
Entered by: Lisa Dahlander
carneys and scaffolders tivoliarbetare och ställningsbyggare
Entered by: Lisa Dahlander
casualty loss olycksfallsskada
Entered by: Tess Whitty
ceding cedent
Entered by: Tess Whitty
claimant skadelidande
coinsurance penalty exttra kostnad för samförsäkring
combined liability totalt (högsta) ersättningsbelopp
commercial underwriter Riskingenjör/Underwriter
Entered by: Anita Hedman
company reimbursement bolagsförskottering
Compassionate emergency repatriation särskild transport till hemlandet
Entered by: Monica Berntsson
Conditions precedent (villkor) som först måste uppfyllas
Contract Works Insurance entreprenadförsäkring
cover note försäkringsbevis
Coverholder Appointment Agreement anställningsavtal för täckningshavare (försäkringsförmedlare)
Coverholders försäkringsförmedlare
Entered by: Bodil Bergh
Danish Insurance Contracts Act den danska försäkringsavtalslagen (Forsikringsaftaleloven)
Entered by: Monica Berntsson
delinquency account betalningsanmärkning(ar)
Entered by: Lars Palmer
difference-in-conditions (DIC) skillnader i villkor
E/R rate employer rate
Effectual discharge? gällande ansvarsfrihet
Employee Practices Liability Insurance (EPLI) ansvarsförsäkring för anställningsrelaterade krav
endorsement tillägg (i fråga om försäkringar)
Entered by: PMPtranslations
errors and emissions insurance ansvarsförsäkring vid förmögenhetsskada
Entered by: Tess Whitty
excess liability självrisk
excess workers' compensation utvidgad arbetsskadeförsäkring
executor exekutor
experience-rated statistiskt underlag
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search