The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a sueco Derecho: (general) Translation Glossary

alemán term sueco translation
abmahnen uppmana att upphöra med visst förfarande
Amtsträger offentlig befattningshavare
an Schranken inför domstolen
arglistige Täuschung svikligt förledande
Berufungsverfahren överklagande
Beschuldigte/r (den) misstänkte
Entered by: Anna Rehn
Beweisbeschluss Beslut angående bevisföring
Bringschuld (... ist eine B. von X) det åligger (X att...)
Datenschutzhinweise information om dataskyddspolicy
denkmöglicherweise sannolikt
Entered by: Mats Wiman
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Juryns beslut kan inte överklagas
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller Sökanden svarar för kostnaderna för processen
einstweilige Verfügung interimistiskt förordnande/beslut
Entered by: Mats Wiman
Ertragswertverfahren kontra sachwertverfahren avkastningsmetod kontra realvärdesmetod
Fremdrechtserbschein (intyg om utländsk arvsrätt)
Gerichtsschreiber Tingsnotarie
Entered by: Carl Tengstrom
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) den tyska lagen/Förbundsrepubliken Tysklands lag om administrativa förseelser [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)]
Entered by: Anna Rehn
grundsätzlich (i den här kontexten) principiellt
Halbschr. titelblad (med mottagningsbevis)
Heimfall återgång
Entered by: Mats Wiman
Justizobersekretärin domstolsekreterare
Kavaliersdelikt bagatellbrott, förseelse
keinen Zugang eröffnen (här) (e-post) kan inte användas (för upplysningar i mål/rättssak)
Kostentragung övertagande av kostnaderna
Entered by: Mats Wiman
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen vårdslös försummelse
Lettre signature Rekommenderat brev
Entered by: Mats Wiman
mittelbar indirekt
Ordnungswidrigkeit förseelse
qualifizertes Verschulden grov oaktsamhet
Rückführung restitution
Rechtsbeziehungen rättsförhållande
Rechtsnatur rättsliga karaktär
Regelbetragsverordnung Förordning om normalt underhållsbidrag (tysk lag 'Regelbetragsverordnung')
Registergericht registreringsmyndighet/registerförande domstol
sachwertverfahren handel till realvärde
Schuldnerfahndung inkassobevakning och delgivning
SOZIETAT VON RECHTSANWÄLTEN UND NOTAREN Advokat- och notariebyrå
Streitverkündeter tredje man
Tyska företags-/bolagsförkortningar SE och KGaA SE och KGaA
UN-Kaufrecht FN:s internationella köplag
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search