The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

italiano a neerlandés Derecho: (general) Translation Glossary

italiano term neerlandés translation
(o) di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia (of) zoveel als uw rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren
a margine del ricorso introduttivo in de kantlijn van het inleidende beroep
accatastamento inschrijving in het Kadaster
Entered by: Kira Laudy
acquisire in giudiio aan het proces toevoegen
ad istanza ingevolge het verzoek
Entered by: Maaike van Vlijmen
All'uopo costituit procurat (v. contesto) daartoe benoemde gevolmachtigde
Ammonito a norma di legge... Na kennis te hebben genomen van de wettelijke verantwoordelijkheid
assemblea totalitaria algemene vergadering
atto di compravendita totstandkoming van een koop/verkoop
avvocato di fiducia onafhankelijke advocaat
è autentica gelegaliseerd / gewaarmerkt
CARTA RESA LEGALE voorzien van de wettelijke zegels
Entered by: Kira Laudy
certificato iscrizione RGT attest van inschrijving / registratie bij het CTR (Centraal Testamentenregister)
cessione di ramo di azienda bedrijfsoverdracht
cessione in licenza het in licentie geven
che fatta rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni na afstand te hebben gedaan van de aanwezigheid van getuigen
CNAP Cassa Nazionale di (Previdenza ed) Assistenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori
Comandlamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti... Gebieden wij alle gerechtsdeurwaarders die hiermee belast zijn deze titel ten uitvoer te leggen...
comportamenti incompatibili onaangepast gedrag
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa met veroordeling van de tegenpartij tot betaling der leges, proces- en advocatenkosten
costituirsi in giudizio (hier) zich partij stellen
costituzione verschijning in rechte
D.lvo Presidentieel Besluit
del caso e di legge over de zaak en conform de wet
del titolo V della Costituzione, van titel V van de Grondwet
di primissimo rilievo voornaam/ hoog aangeschreven
dichiarare tenuta gehouden verklaren
domanda al saldo vanaf de vordering tot aan de dag van voldoening
domicilio vs. residenza verblijfplaats vs. officiële woonplaats
effetto traslativo effect/kracht van de overdracht
Entered by: Kira Laudy
elettivamente domiciliato woonplaats kiezend te
erariali fiscale
F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra Waarvan akte, verleden op de hierboven vermelde datum en plaats
Fatto, letto e chiuso Waarvan akte
fermo restando onverminderd
firma individuale individuele vertegenwoordigingsmacht
G.D. Giudice Delegato = rechter-commissaris
G.U. giudice unico
giudizio di verificazione nel fallimento verificatie van vorderingsrechten
Entered by: Debby Nieberg
giusta procura ingevolge volmacht
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search