The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco a alemán Educación / Pedagogía Translation Glossary

polaco term alemán translation
adiunkt Assistent
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Ernennungsurkunde einer Berufsbeförderungsstufe für Lehrer
aneks do świadectwa dojrzałości Nachtrag...
¶rednie techniczne wyksztalcenie technische (und) höhere Bildung
ćwiczenia stylistyczno - kompozycyjne Stilistik- und Kompositionsübungen
Entered by: Małgorzata Gardocka
ścieżka specjalizacyjna Studienschwerpunkt/ auswählen
środowisko Umwelt
środowisko społeczno-przyrodnicze Natur- und Gesellschaftsumgebung
świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia Zeugnis über/der Berufsqualifikation
świadectwo uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej Befähigungsnachweis für die Ausübung des Lehrerberufes
bezpośredni/pośredni beneficjenci programu direkt/indirekt Begünstigte des Programms
Centrum Kształcenia Ustawicznego / Zakład Doskonalenia Zawodowego Weiterbildungszentrum / Institut für berufliche Weiterbildung
Entered by: Malgorzata Wielgus
cykl dydaktyczny Studienzyklus
duże nierozdrobnione przedmioty komplexe Fächer
dyplom niepublicznej policealnej szkoły zawodowej Abschlusszeugnis der privaten beruflichen Fachoberschule
Entered by: Sonja Stankowski
działalność dydaktyczna Lehrtätigkeit
Ekonomia Volkswirtschaftslehre
elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych Elektromechaniker (Elektromaschinen u. - apparate)
higiena z elementami wychowania zdrowotnego Hygiene mit den Elementen der Gesundheitserziehung
historia i społeczeństwo, przyroda Geschichte und Sozialkunde, Biologie
inżynieria środowiska pracy Arbeitsumgebungstechnik
indeks (szkoły policealnej) Ausbildungsbuch
Indeks Prywatnego Policealnego Studium Studienbuch
instruktaż stanowiskowy Arbeitsplatzunterweisung
instytucje opieki nad osobami w wieku podeszlym Betreuungseinrichtungen für alte/ältere Menschen / Einrichtungen der Altenhilfe
jednolite studia magisterskie einstufiges Magisterstudium
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Karte der individuellen Förderbedürfnisse des ...
klasa o profilu ogólno-prawnym Klasse mit allgemein-rechtlichem Bildungsprofil
klub środowiskowy Kinder- und Jugendtreff
Entered by: Mirosław Wagner
Kolegium Administracji i Biznesu Kolleg für Verwaltung und Business
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego Nationalrat für Akkreditierung der medizinischen Ausbildungsgänge
kształcenie ustawiczne kontinuierliche Fort-/Weiterbildung
kultura żywego słowa Pflege des gesprochenen Wortes
kurator oswiaty i wychowania Leiter der Schulafsichtsbehörde für Bildung
kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Qualifikationskurs im Bereich Pädagogik für Schwachsinnige
Entered by: Dariusz Rabus
kwerenda biblioteczna Bibliotheksrecherche
liceum ogólnokształcące Allgemeinbildendes Lyzeum
liczyć na konkretach Rechnen mit konkreten Dingen
magister wychowania fizycznego Magister Sport für das Lehramt
Metodyka nauczania ruchu Methodik der Bewegungserziehung
Entered by: Peter Skora
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search