The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco a alemán Educación / Pedagogía Translation Glossary

polaco term alemán translation
Metodyka WF Bewegungserziehung
Międzywydziałowe Studium fachbereichübergreifendes Studium
nauczyciel kontraktowy Vertragslehrer
nauczycielka wychowania przedszkolnego Vorschullehrerin
nieklasyfikowany unbenotet
niemcoznawstwo Deutschlandkunde/Deutschlandstudien
nr albumu Matrikel-Nr.
o trzyletnim okresie nauczania hier: dreijährige/-s
obronić pracę magisterską Magisterarbeit verteidigen
ocena opisowa schriftliche Beurteilung / Bewertung
Ochotniczy Hufiec Pracy Freiwillige Arbeitsgruppen
ochrona i kształtowanie środowiska Umweltschutz und -pflege/-gestaltung
odbył studia na kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynieria komunalna absolvierte den Studiengang 'Umweltingenieurwesen' mit dem Schwerpunkt ' Kommunalbau'
oddział dwujęzyczny (w szkole) zweisprachiger/bilingualer Zug
odwzorowywac litera po literze Buchstabe für Buchstabe nachzeichnen
Entered by: Małgorzata Gardocka
oligofrenologopedia Sprachtherapie/Logopädie für Menschen mit geistiger Behinderung
Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego Betreuung und Vorbeugung der sozialen Fehlanpassung
opieka postpenitencjarna i readaptacja spoleczna Resozialisierung(sfürsorge) nach der Haftentlassung
orodek rewalidacyjno-wychowawczy Zentrum zur Rehabilitation und Integration
osobowościowe uwarunkowania twórczości Persönlichkeitspsychologische Grundlagen der künstlerischen Schöpfungskraft
pełnomocnik rektora Bevollmächtigter des Rektors
pedagogika oświatowo-artystyczna Bildungs- und Kunstpädagogik
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Betreuungs- und Erziehungspädagogik
pedagogika resocjalizacyjna Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Resozialisierung
Entered by: Mirosław Wagner
pedagogika specjalna Sonderpädagogik
pedeutologia (pädagogische) Lehrerforschung
Entered by: Mirosław Wagner
pisać z pamięci aus dem Gedächtnis schreiben
Entered by: Małgorzata Gardocka
podstawa programowa Rahmenlehrplan
podstawy pomiaru dydaktycznego Grundlagen der Schulleistunsdiagnostik
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych Postgraduales Studium für medizinische Kodierfachkraft* (Kodierer) und Med. Klassifikation
pomysłodawca Ideengeber
ponad dobry gut plus
porównawcze studia cywilzacji vergleichende Zivilisationsstudien
Entered by: Małgorzata Gardocka
Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Multifunktionale Pflege- und Erziehungseinrichtung des Kreises
pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego Positiver Abschluss des Qualifizierungsverfahrens
praca przejściowa Semesterarbeit
pracownia Werkstatt (handwerklicher bereich) / chemisches Labor
pracownia automatyki precyzyjnej Labor für feinmechanische Automatisierungstechnik/für Präzisionsautomation
pracownia gastronomiczna Gastronomie Werkstatt
pracownik umyslowy Angestellter
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search