Dansk retsplejeterminologi: Den borgerlige retspleje (civile sager)

Formats: Webinar presentations
Topics: Getting established in the translation industry
Grow your translation business
Terminology management
Legal translation
Services and specialization

Course summary
Start time:Jan 30, 2015 15:00 GMT     Add to calendar

The session has already taken place. A link to the video will be added for purchase within one working week after the session at http://www.proz.com/translator-training/course/11480

If you purchased the webinar please find the video at your My videos page http://www.proz.com/videos/my_videos

A certificate of attendance can be downloaded at http://www.proz.com/profile/?show_mode=standard#trainings

Language:danés
Summary:I dette kursus vil jeg gennemgå de mest oversættelsesrelevante dele retsplejelovens tredje bog "Den borgerlige retspleje", første til tredje afsnit, dvs. kapitlerne 21 til 44a, §§ 224 til 477g (Dog ikke specialprocessen, f.eks. familiesager. Disse procesarter vil blive tilbudt i et senere kursus, hvis der er interesse for det.) Naturligvis med særlig vægt på de områder, der erfaringsmæssigt forekommer ofte/volder problemer i oversættelser. Tag et kig her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157953#Bog3 - og se, at der er mange interessante emner at give sig i kast med. Hvad med f.eks. terminologien vedrørende (judicielle) "betalingspåkrav"?
Description
I juridisk lingvistik er det vigtige første spørgsmål aldrig "Hvad hedder ....", men derimod "Hvad er ...." Juridisk oversættelse er som kun få andre discipliner karakteriseret ved, at der ikke er nogen konkret reference i den ydre verden, hvortil ord og begreber knytter sig (som i f.eks. teknisk oversættelse). Derfor er det for at opnå et vellykket resultat af oversættelsesprocessen helt afgørende, at man konkret ved, hvad man har med at gøre.
Ud over, at man selvsagt skal undersøge, hvad ordet, vendingen, begrebet i udgangsteksten dækker over, er det væsentligt at vide, hvilke "kasser" man har at operere med i måltekstens retssystem. Selvom man, som det ikke sjældent er tilfældet, må "hugge en hæl...", når en juridisk oversættelse skal skrues sammen, skal man gøre sig klart, om man skal kigge i kasse A eller kasse B eller evt. skal lave sin egen kasse, hvis man har konstateret, at ingen kasser passer overhovedet.

Det betyder, at en gennemgang af de gældende regler med særlig henblik på terminologien og oversættelsesmæssigt interessante forhold omring reglerne er særdeles praktisk relevant for oversættere.

Dette er det andet i en række kurser. Hvis der er interesse for det, vil kursusrækken blive fortsat med "Dansk retsplejeterminologi - straffesager" ....foreløbige retsmidler, fogedsager, konkurssager, skiftesager osv. samt særlige procesformer, f.eks. familiesager.

Jeg er i den forbindelse meget interesseret i at høre fra alle, hvad der er interesse for (og hvis der er interesse for helt andre retsområder, er jeg også meget interesseret i at høre om det).
Target audience
Alle kolleger, der oversætter til dansk, og som har interesse for og helst har nogen erfating med juridisk oversættelse
Learning objectives
Indføring i udvalgte dele dansk retsplejeterminologi og de underliggende retsregler
Prerequisites
Kurset følges lettest via to skærme, idet det er praktisk nødvendigt at kunne se retsplejelovens tekst undervejs for at få det fulde udbytte af gennemgangen.
Program
Click to expand
Se ovenfor
Software and system requirements (click to expand)
Click to expand
For PC-based Users:

• Required: Windows® 8, 7, Vista, XP or 2003 Server
• Required: Internet Explorer® 7.0 or newer, Mozilla® Firefox® 3.0 or newer or Google™ Chrome™ 5.0 or newer (JavaScript™ and Java™ enabled)
• Internet Connection Required: Cable modem, DSL, or better Internet connection
• Recommended: Dual-core 2.4GHz CPU or faster with 2GB of RAM (recommended)

For Mac®-based Users:

• Required: OS X 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks and 10.10 Yosemite
• Required: Safari™ 3.0 or newer, Firefox® 3.0 or newer or Google™ Chrome™ 5.0 or newer (JavaScript™ and Java™ enabled)
• Internet Connection Required: Cable modem, DSL, or better Internet connection
• Required: Intel processor (1GB of RAM or better recommended)

To Use VoIP (microphone and speakers or headset):

• Required: Fast Internet connection (384 kbps or more recommended)
• Required: speakers or headset (USB headset recommended)
• NOT required: Microphone - attendees can communicate with the trainer through incorporated chat.

Recommendations

• For the visual section of the training course, we recommend that you have a 64kbps link. This means using an ISDN line or Broadband. Wireless connection is NOT recommended.
• For the audio section of the training course, we recommend that you have a headset or speakers.
• We recommend that you log in 30 minutes in advance of the start time to prepare for the training course.

Courses will be open half an hour before the start time. Please login before the start time to ensure that everything on your system is working correctly.
Registration and payment information (click to expand)
Click to expand
To purchase your seat at this session please click on the "buy" button. Available slots are limited and will be assigned to registered and paid participants as soon as payment is reported. Early payment is advised in order to secure participation. Allow some time for payment processing if you are paying by wire transfer.

After your payment is received, your status will be changed to “registered and paid” and your spot for the session will be secured. An invoice and receipt of payment will be sent to you for your records.

How do I access the online platform?

72 hours before the webinar takes place, you will receive an invitation to join the session. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form.
Created by
 Jørgen A. Andersen    View feedback | View all courses
Bio: Lawyer-Linguist; many years of experience within the Court of Justice of the European Union and as a free-lance translator. As a lawyer, extensive experience in all common fields of law.
General discussions on this training


Course registration
To view pricing and payment options for this course, you must login to your ProZ.com account.

Do you have any questions about ProZ.com training?
Read the training FAQ »

Still need help? Submit a support request »

Would you like to share your thoughts about the ProZ.com training platform? Click here to discuss this feature in the forums »


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search