Miembro desde Feb '07

Idiomas de trabajo:
neerlandés a inglés
inglés a neerlandés
español a neerlandés
español a inglés
alemán a neerlandés

Maverick Translations - Rik Schraag
Your perfect match for IT and marketing

Sassenheim, Zuid-Holland, Países Bajos
Hora local: 17:32 CEST (GMT+2)

Idioma materno: neerlandés Native in neerlandés
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews
Preferencia del traductor
para volver a trabajar (LWA)

Past 5 years
(7 entries)
5
Last 12 months
(2 entries)
5
Total: 26 entries
  Display standardized information
Mensaje del usuario
Contactenos sin compromiso para informacion sobre nuestras traducciones bonitas, buenas y baratas.
Tipo de cuenta Profesional autónomo agencia/empresa, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones
Blue Board affiliation:
Servicios Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Especialización
Se especializa en
Ciencias sociales, sociología, ética, etc.TI (Tecnología de la información)
Mercadeo / Estudios de mercadoMedios / Multimedia
Publicidad / Relaciones públicasInternet, comercio-e
Informática: Sistemas, redesInformática: Programas
Informática: HardwareTelecomunicaciones

Actividad en KudoZ (PRO) Puntos de nivel PRO 8, Preguntas respondidas: 6, Preguntas formuladas: 763
Comentarios en el Blue Board de este usuario  2 comentarios

Company size <3 employees
Year established 1996
Currencies accepted Euro (eur), U. S. dollars (usd)
Muestrario Muestras de traducción: 4
neerlandés a inglés: Automotive marketing text
General field: Mercadeo
Detailed field: Automóviles / Camiones
Texto de origen - neerlandés
Opel
Budget-friendly decency
Adam Opel learned the tricks of the trade in Belgium. He built his first Opel in 1898. Since then, ‘der Blitz’ has formed an integral part of the street scene. Towards the end of the roaring twenties, the corporate giant American General Motors acquired the brand. Opel then took the world by storm with resounding names such as the Regent, Kadett, Record, Captain, Astra … From its headquarters in Rüsselsheim and Bochum, the German car producer developed itself into one of the foremost post-war volume producers of Europe. In 1953, an Opel plant became operational in Antwerp. And it is no coincidence that 50 years later Beerens settled in Opel's former production facility. Nowadays Opel continues to surprise the world with a combination of technologically advanced cars and budget-friendly decency. Opel has also become a household name in the fleet segment. When it comes to passenger cars and light commercial vehicles, Opel’s portfolio holds all the trumps.
Traducción - inglés
Budgetvriendelijke degelijkheid
Adam Opel leerde de stiel in België. In 1898 bouwde hij zijn eerste Opel. Sindsdien is de bliksemschicht (der Blitz) niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Eind de jaren twintig nam het grote, Amerikaanse General Motors het merk over en veroverde Opel de wereld met klinkende namen als de Regent, Kadett, Record, Kapitein, Astra… Vanuit de thuisbasis in Rüsselsheim en Bochum werd de Duitse fabrikant na de oorlog een van de belangrijkste volumeproducenten van Europa. In 1953 werd ook in Antwerpen een fabriek operationeel. Niet geheel toevallig nam Beerens 50 jaar later zijn intrek in het voormalige productiegebouw. Momenteel verbaast Opel door zijn combinatie van technologisch hoogstaande wagens en budgetvriendelijke degelijkheid. Ook in het fleetsegment is Opel nauwelijks weg te denken. Zowel op gebied van personenwagens als in het segment van de lichte bedrijfswagens heeft het Opel-gamma alle troeven in huis.
neerlandés a inglés: Princess Amalia wind park website
General field: Técnico/Ingeniería
Detailed field: Energía / Producción energética
Texto de origen - neerlandés
Fundering

In Prinses Amaliawindpark is gekozen voor een monopalenfundering. De monopaal is een stalen buis van 320 ton, heeft een diameter van circa 4 meter en is ongeveer 50 meter lang. Als de weersomstandigheden gunstig zijn worden er drie monopalen en drie transitiestukken op de Jumping Jack geladen en naar zee gesleept. De Jumping Jack is een soort hefeiland dat zichzelf met behulp van vier poten fixeert op de zeebodem en zich vervolgens volledig uit het water kan tillen. Daardoor ontstaat een stabiel werkeiland van 100 bij 30 meter van waaruit de installatiewerkzaamheden plaats kunnen vinden.

De Jumping Jack, met een kraancapaciteit van 1200 ton, heit op zee de funderingen in de zeebodem. Bij aanvang van dit proces wordt de monopaal horizontaal uitgeladen door de kraan en verticaal op de zeebodem geplaatst. Een speciale grijper zorgt er voor dat de monopaal waterpas gepositioneerd wordt voordat het heiwerk kan beginnen. De monopaal wordt in ongeveer twee uur circa dertig meter de grond in geheid.

Vervolgens wordt om de monopaal een zogenaamde J-buis geschoven. De J-buis geleidt de kabels vanuit de windturbine naar de bodem. Het laatste onderdeel van de fundering is het transitiestuk. Dit is de verbinding tussen de monopaal en de toren. Het transitiestuk wordt op de monopaal vastgezet met een cementachtige substantie, die 'grout' genoemd wordt.
Traducción - inglés
Foundation

For the Princess Amalia Wind Farm, a monopile foundation was selected. A monopile is a 320-ton steel tube with a diameter of approximately 4 metres and a length of approximately 50 metres. If the weather conditions allow it, three monopiles and three transition pieces will be loaded onto the Jumping Jack and dragged to sea. The Jumping Jack is a type of jack-up rig or self-elevating platform that fixes itself on the sea-floor using four feet and is then able to fully lift itself from the water. This is how a stable working island of 100 by 30 metres is created, from which the installation activities can take place.

The Jumping Jack has a lifting capacity of 1,200 tons and is used to drive the foundations into the sea-floor. At the start of this process, the monopile is discharged horizontally and placed vertically on the sea-floor. A special gripper ensures that the monopile is levelly positioned before it can be driven into the ground. Each monopile is driven 30 metres into the ground in approximately 2 hours.

A “J-tube” is then fitted around the monopile, leading the cables from the wind turbine to the sea-floor. The last section of the foundation is the transition piece. This forms the connection between the monopile and the tower. The transition piece is fixed to the monopile using a cement-like substance called ‘grout’.
neerlandés a inglés: Dutch to English translation of cloud computing case study
General field: Técnico/Ingeniería
Detailed field: TI (Tecnología de la información)
Texto de origen - neerlandés
Bakkersland heeft zowel de gehele kantoorautomatisering als de
bedrijfsapplicaties uitbesteed, waaronder pakketten voor de
financiële administratie, productie en logistiek, uren- en tijdregistratie en de loonbetaling. Door de uitbreiding met Bakkersland Banket verzorgt MX de automatisering voor in totaal bijna 500 gebruikers. In 2006 werd het contract met MX voor de uitbesteding van de gehele IT-infrastructuur met vijf jaar verlengd. MX biedt nu ook Advanced Continuity Services en dochteronderneming Bakkersland Banket is toegevoegd als volledige gebruiker van de MX dienstverlening.
Traducción - inglés
Bakkersland has outsourced its entire office automation and business applications, including all its financial administration, production and logistics, hour and time registration and salary payment suites. With the addition of Bakkersland Banket, MX handles the automation for almost 500 users. In 2006 Bakkersland extended its agreement with MX for the outsourcing of its entire IT infrastructure, by another five years. MX now also provides the organisation with Advanced Continuity Services, and subsidiary Bakkersland Banket has become a full user of its services.
neerlandés a inglés: English to Dutch article on disaster recovery
General field: Técnico/Ingeniería
Detailed field: TI (Tecnología de la información)
Texto de origen - neerlandés
Previously, failures of IT systems that used to take business operations down for a day or more were frustrating. Today, a system downtime of that magnitude could potentially lead to a direct loss of hundreds of thousands of euros, diminish corporate reputation and affect relationships with customer and partner organisations.

One thing you can be sure of with computers is that, eventually, they will break down. There are multiple threats to systems – natural disasters can strike, but actually a failure is far more likely to be caused by human error, a hard drive crash or virus attack. The potential for data loss and system downtime is often underestimated.
Traducción - inglés
Vroeger werden storingen van ICT-systemen die een bedrijf gedurende een of meer dagen platlegden beschouwd als een vervelend fenomeen. Vandaag de dag resulteert downtime van een dergelijke omgang echter al snel in het verlies van honderdduizenden euro’s, forse schade aan de bedrijfsreputatie en een verslechtering van de relaties met klanten en partners.

Als het gaat om computers kun je van één ding zeker zijn: vroeg of laat treedt er een storing op. Bedrijfssystemen staan bloot aan tal van gevaren, zoals natuurrampen. De kans op downtime als gevolg van een menselijke fout, een storing van een vaste schijf of een virusaanval is echter aanzienlijk groter. Veel bedrijven onderschatten het risico van gegevensverlies en downtime.


This company Offers job opportunities for freelancers
Formación en el ámbito de la traducción Bachelor's degree - University of Leiden
Experiencia Años de experiencia: 25 Registrado en ProZ.com: Feb 2007 Miembro desde Feb 2007
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credenciales N/A
Miembro de RID
Software Adobe Acrobat, Dreamweaver, FrameMaker, LocStudio, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Locstudio, Microsoft Helium, Symantec Pebbles, Transit NXT, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit
URL de su página web http://www.mavericktranslations.nl/en
CV/Resume CV available upon request
Bio

Nuestra agencia ofrece servicios de traducción en todos los idiomas.

Tenemos más de 15 años de experiencia en traducción y revisión de
artículos, folletos, comunicados de prensa, testimonios de clientes,
software y sitios web.

Seleccionamos al traductor más adecuado para cada trabajo. Cumplimos
nuestros compromisos. Tratamos los textos de nuestros clientes con la
máxima confidencialidad. No tenemos costes ocultos.

Gracias a la rapidez y eficiencia de nuestros servicios nos contamos entre los proveedores habituales de organizaciones como Eneco y Google.

¿Quiere conocernos mejor? Solicite una traducción de prueba gratuita.

MavTrans's Twitter updates
    Palabras clave: traducciones al holandes, traduccion al holandes, agencia de traducciones holandes, traduccion holandes, traduccion neerlandes
    Última actualización del perfil
    Apr 14