Miembro desde Dec '07

Idiomas de trabajo:
inglés al polaco
español al polaco
francés al polaco
polaco al inglés
polaco al español

Dialekt Translations
Fully-fledged linguists at work!

Wierzyce, Wielkopolskie, Polonia
Hora local: 03:32 CET (GMT+1)

Idioma materno: polaco Native in polaco
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
15 positive reviews
Preferencia del traductor
para volver a trabajar (LWA)

Total: 3 entries
Tipo de cuenta Profesional autónomo agencia/empresa, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones
This person is listed as an employee of:
Blue Board affiliation:
Servicios Translation, Editing/proofreading, Software localization, Transcription
Especialización
Se especializa en
Ciencias (general)Medioambiente y ecología
Medicina (general)Recursos humanos
Derecho: (general)Derecho: contrato(s)
Ingeniería: industrialConstrucción / Ingeniería civil
TI (Tecnología de la información)Muebles / Aparatos domésticos


Tarifas
inglés al polaco - Tarifas: 0.06 - 0.09 EUR por palabra / 25 - 30 EUR por hora
español al polaco - Tarifas: 0.06 - 0.09 EUR por palabra / 25 - 30 EUR por hora
francés al polaco - Tarifas: 0.06 - 0.09 EUR por palabra / 25 - 30 EUR por hora
polaco al inglés - Tarifas: 0.06 - 0.09 EUR por palabra / 25 - 30 EUR por hora
polaco al español - Tarifas: 0.06 - 0.09 EUR por palabra / 25 - 30 EUR por hora

Moneda preferida EUR
Historial de proyectos 10 proyectos mencionados    7 comentarios positivos de clientes

Comentarios en el Blue Board de este usuario  20 comentarios

Payment methods accepted Transferencia electrónica, PayPal, Cash | Send a payment via ProZ*Pay
Company size <3 employees
Year established 1999
Currencies accepted Euro (eur), Polish zlotys (pln), U. S. dollars (usd)
Muestrario Muestras de traducción: 2
inglés al polaco: Power of Attorney
Texto de origen - inglés
THIS POWER OF ATTORNEY is made the [date] by Company Limited incorporated in England with registration number 123456 whose registered office is situated at XXX Street, London, (hereinafter called "the Company").
WHEREAS the Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board of Directors"), under the Articles of Association of the Company, notably Article 123 may, by power of attorney, appoint any person to be agent of the Company for such purposes and on such conditions as they may determine, including without authority for the agent to delegate all or any of his powers.
NOW THESE PRESENTS WITNESS that the Company by its Board of Directors does:
HEREBY APPOINT JOHN SMITH of [address], U.K. to be our true and lawful Attorney in our name or otherwise and on our behalf to do all such acts and things and to sign and execute all such deeds and instruments, as in the opinion of such Attorney may be necessary or convenient for carrying on and transacting the day to day business of the Company, such authority including but not being limited to the signing of confidentiality agreements, software licence and support agreements, consulting agreements, implementation agreements, performance bonds relating to software services and any other commercial agreements made in the ordinary course of the Company's business.
AND DOES HEREBY DECLARE that ail and every deed, instrument, act and thing which shall be by such Attorney given, made, executed or done for the aforesaid purposes shall be good, valid and effectual to all intents and purposes whatsoever as if the same had been signed sealed delivered made or given by us in our own proper person and we hereby undertake at all times to ratify whatsoever such Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of this Power of Attorney.
This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and shall supersede any previous power of attorney concerning the grant of authority to the Attorney by the Company.
IN WITNESS WHEREOF this Power of Attorney has been executed as a Deed the day month and year first above written.
EXECUTED as a DEED by COMPANY LIMITED acting by two duly authorised officers signing as follows:
Traducción - polaco
NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO nadane zostało dnia [data] roku przez Spółkę Limited, spółkę prawa angielskiego o numerze rejestracyjnym 123456, z siedzibą przy XXX Street, Londyn, (zwaną dalej "Spółką").
PONIEWAŻ Zarząd spółki (zwany dalej "Zarządem") może, zgodnie z umową spółki, w szczególności zgodnie z Artykułem 123 tejże, mianować poprzez udzielenie pełnomocnictwa jakąkolwiek osobę przedstawicielem Spółki w celu i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym także udzielić pełnomocnictwa bez możliwości przekazywania przez przedstawiciela części lub całości swoich praw.
NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI, że Spółka poprzez swój Zarząd:
MIANUJE NINIEJSZYM JOHNA SMITHA, zamieszkałego w [adres], Wielka Brytania, swoim pełnomocnikiem, który w imieniu Zarządu może wykonywać wszelkie czynności i podejmować wszelkie działania oraz podpisywać i realizować wszelkie dokumenty i instrumenty, jakie w opinii Pełnomocnika są konieczne lub stosowne do prowadzenia bieżącej działalności Spółki, przy czym pełnomocnictwo obejmuje, między innymi, prawo do podpisywania umów o poufności, umów licencyjnych i serwisowych, umów konsultingowych, umów wdrożeniowych, zobowiązań wykonawczych dotyczących usług związanych z oprogramowaniem oraz wszelkich umów handlowych sporządzanych w ramach prowadzenia zwykłej działalności Spółki.
I NINIEJSZYM OŚWIADCZA, że wszelkie tytuły, instrumenty, akty i działania, podpisywane lub realizowane przez Pełnomocnika w wyżej wymienionych celach, będą prawomocne, wiążące i skuteczne we wszelkich zamiarach i celach, tak jak gdyby zostały podpisane lub zrealizowane przez Zarząd osobiście, który niniejszym zobowiązuje się zatwierdzić wszelkie zgodne z prawem działania podejmowane lub powodowane przez Pełnomocnika w ramach wykonywania niniejszego pełnomocnictwa.
Prawem właściwym dla niniejszego pełnomocnictwa będzie prawo angielskie i niniejsze pełnomocnictwo zastępuje wszelkie poprzednie pełnomocnictwa nadane Pełnomocnikowi przez Spółkę.
W DOWÓD CZEGO, pełnomocnictwo niniejsze zostaje sporządzone w formie umowy pisemnej, w dniu podanym powyżej.
PODPISANO w formie UMOWY PISEMNEJ przez spółkę SPÓŁKA LIMITED działającą poprzez dwóch należycie umocowanych przedstawicieli, którzy złożyli swoje podpisy poniżej
inglés al polaco: EULA
Texto de origen - inglés
You agree that you will not, and will not allow any third party to, (i) copy, sell, license, distribute, transfer, modify, adapt, translate, prepare derivative works from, decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to derive source code from the Software, unless otherwise permitted, (ii) take any action to circumvent or defeat the security or content usage rules provided, deployed or enforced by any functionality (including without limitation digital rights management functionality) contained in the Software, (iii) use the Software to access, copy, transfer, transcode or retransmit content in violation of any law or third party rights, or (iv) remove, obscure, or alter Company's copyright notices, trademarks, or other proprietary rights notices affixed to or contained within or accessed in conjunction with or through the Software.
Traducción - polaco
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie sam, ani nie pozwoli osobie trzeciej: (i) podejmować prób kopiowania, sprzedawania, licencjonowania, dystrybuowania, przenoszenia, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, dekompilowania, dokonywania inżynierii wstecznej, dezasemblowania lub uzyskania w inny sposób kodu źródłowego Oprogramowania, lub przygotowywania prac pochodnych w oparciu o nie, bez zezwolenia; (ii) podejmować działań zmierzających do obejścia bądź złamania zasad bezpieczeństwa lub użytkowania dotyczących wszelkich funkcjonalności zawartych w Oprogramowaniu, dostarczonych wraz z nimi lub przez nie wdrażanych (dotyczy to także, między innymi, funkcjonalności cyfrowego zarządzania prawami); (iii) wykorzystywać Oprogramowania w celu uzyskania dostępu do treści, skopiowania ich, przesłania, transkodowania bądź retransmitowania, naruszając przy tym przepisy prawa lub prawa osób trzecich; ani (iv) usuwać, ukrywać bądź zmieniać informacji firmy Spółka o prawach autorskich lub znakach towarowych, albo innych informacji o prawach własności dołączonych do Oprogramowania, zawartych w nim lub przekazywanych w połączeniu z nim bądź przez nie.

Standards / Certification(s) Notary Approved
Formación en el ámbito de la traducción PhD - Adam Mickiewicz University Poznan, Poland
Experiencia Años de experiencia: 23 Registrado en ProZ.com: Sep 2003 Miembro desde Dec 2007
Credenciales inglés (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, verified)
español (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, verified)
Miembro de N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, DejaVu, Indesign, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Abbyy Fine Reader, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Wordfast
URL de su página web http://www.dialekt.com.pl
CV/Resume inglés (PDF)
Prácticas profesionales Dialekt Translations apoya ProZ.com's Directrices profesionales.
Bio
DIALEKT Translations EFFICIENT, RELIABLE, AND COMPETENT SERVICE

Need an accurate translation of a legal, business, economic, specialist, or technical text in English, French, Polish, or Spanish?


DIALEKT Translations provides sworn translations in major European languages to the global community.


Based in Greater Poland (Poznan/Gniezno), DIALEKT Translations is a local favorite boasting satisfied international clientele as far-flung as Korea, Hong-Kong, and Canada to name a few.


After nearly a decade’s worth of nonpareil service, DIALEKT Translations has got it down to a science. Ask us for a free QUOTATION for your project today and begin to experience our reasonable rates and quick turn-around first hand.


Our services in brief:

 • translation of texts of varying length and complexity;
 • guaranteed confidentiality and safety of texts received;
 • detailed quotation presented to the customer before the actual order is placed;
 • application of state-of-the-art Computer-Aided Translation tools (in conjunction with an expert human touch);
 • quality and consistency assured by professional editors;
 • graphic elements and layout of the original text copied in assiduous detail in the translated documents;
 • when necessary, documents are certified by sworn translators;
 • competitive delivery time – we pride ourselves in getting the job done in record time;
 • orders placed and delivered via your preferred communication channel: e-mail, fax, standard/registered/express mail, electronic carriers, messenger, or personal pick-up in our office.
Over a decade’s worth of nonpareil service!
We’re looking forward to hearing from you.
This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects10
With client feedback7
Corroborated7
100% positive (7 entries)
positive7
neutral0
negative0

Job type
Translation9
Interpreting1
Language pairs
inglés al polaco4
español al polaco3
francés al polaco1
polaco al francés1
polaco al inglés1
inglés al francés1
Specialty fields
Medioambiente y ecología2
Negocios / Comercio (general)2
Contabilidad2
Finanzas (general)2
Informática: Programas1
Deportes / Ejercitación / Recreo1
Recursos humanos1
Administración1
Automóviles / Camiones1
Informática: Sistemas, redes1
TI (Tecnología de la información)1
Mecánica / Ing. mecánica1
Construcción / Ingeniería civil1
Informática: Hardware1
Ingeniería: industrial1
Energía / Producción energética1
Muebles / Aparatos domésticos1
Ingeniería (general)1
Other fields
Astronomía y espacio1
Electrónica / Ing. elect.1
Palabras clave: sworn translator, translation agency, sworn translations, Arletta Różańska, Wojciech Krawczyk, English, Dialekt, French, Poznan, Spanish, Wierzyce, Gniezno, Czerniejewo, Pobiedziska, GreaterPoland, Lubowo, Falkowo, traductor jurado, traducciones juradas, intérprete, polaco, inglés, Dialekt, francés, español, traducteur assermenté, agence de traduction, traductions assermentées, interprétariat, anglais, français, espagnol, polonais


Última actualización del perfil
Nov 15


Your current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Búsqueda de términos
 • Trabajos
 • Foros
 • Multiple search