Miembro desde Jun '19

Idiomas de trabajo:
inglés a eslovaco
español a eslovaco

Kristina Surabova
EN/ES to SK Traducción y Localización

Eslovaquia
Hora local: 18:06 CET (GMT+1)

Idioma materno: eslovaco (Variant: Czech) Native in eslovaco
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No hay comentarios
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation, Website localization, Software localization, Editing/proofreading
Especialización
Se especializa en
Negocios / Comercio (general)Viajes y turismo
General / Conversación / Saludos / CartasMedios / Multimedia
Mercadeo / Estudios de mercadoPublicidad / Relaciones públicas
Educación / PedagogíaInformática: Programas
Internet, comercio-eTextil / Ropa / Moda
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Muestrario Muestras de traducción: 1
inglés a eslovaco: Lesson plan on gender equality
General field: Ciencias sociales
Detailed field: Educación / Pedagogía
Texto de origen - inglés
General objective: The main objective of this mission is to make children aware about gender inequality and injustices, and develop their video skills. At the same time, this scenario aims to develop learners’ videography skills.

Learning Objectives:
Students are expected to be able to…

- Develop awareness about the human right of gender equality.
- Analyse the reality in different places around the world.
- Understand the global gender gap.
- Explore barriers to gender equality.
- Analyse the image of women in advertising.
- Reflect and be critical about gender stereotypes.
- Analyse who does what at home.
- Explain how gender is portrayed in the media.
- Analyse gender and political decision-making.
- Develop awareness of Gender Based Violence.
- Develop awareness of gender discrimination.
- Reflect on how to solve gender inequity in their daily lives.
- Increase involvement in gender actions.
- Present information in a video format.
- Create video content.
- Analyse and summarise information.
- Understand the use of the media to improve gender inequalities.
- Improve their Information and Communication Technology literacy.

Skills development:
- Critical Thinking.
- Social Awareness.
- Sense of Justice.
- Respect of Others.
- Equality.
- Empowerment.
- Communication Flexibility and Adaptability.
- Social and Cross-Cultural Skills.

Traducción - eslovaco
Všeobecný cieľ: Hlavným cieľom tohto zadania je vytvoriť medzi deťmi povedomie o rodovej nerovnosti a rodovo podmienenej nespravodlivosti a rozvinúť ich zručnosti týkajúce sa práce s videom. Zároveň si budú môcť rozvinúť zručnosti v oblasti videoprodukcie.

Študijné ciele:
Od žiakov sa očakáva, že...

- sa zvýši ich informovanosť o rodovej rovnosti ako o ľudskom práve
- budú schopní analyzovať realitu kdekoľvek na svete
- porozumejú rodovým rozdielom vo svete
- sa oboznámia s prekážkami v dosahovaní rodovej rovnosti
- budú vedieť analyzovať spôsob zobrazovania žien v reklame
- sa u nich rozvinie schopnosť kriticky uvažovať nad rodovými stereotypmi
- budú schopní analyzovať rozdelenie úloh v domácnosti
- budú vedieť vysvetliť spôsob zobrazovania mužov a žien v médiách
- budú schopní analyzovať rodovú rovnosť v politickom rozhodovaní
- sa u nich vytvorí povedomie o rodovo motivovanom násilí
- sa u nich vytvorí povedomie o diskriminácii na základe pohlavia
- sa budú vedieť zamyslieť na tým, akým spôsobom môžu riešiť problémy rodovej rovnosti v každodennom živote
- sa začnú viac zapájať do aktivít súvisiacich s rodovou rovnosťou
- budú vedieť prezentovať informácie prostredníctvom videa
- budú vedieť vytvárať video obsah
- budú schopní analyzovať a sumarizovať informácie
- porozumejú tomu, ako môžu prostredníctvom médií pomôcť v boji proti rodovej nerovnosti
- sa zvýši ich gramotnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií

Rozvoj zručností:
- Kritické myslenie
- Sociálne povedomie
- Zmysel pre spravodlivosť
- Rešpektovanie druhých
- Rovnosť
- Samostatnosť
- Komunikačná flexibilita a prispôsobivosť
- Sociálne a medzikultúrne zručnosti

Formación en el ámbito de la traducción Bachelor's degree - Comenius University in Bratislava
Experiencia Años de experiencia: 4 Registrado en ProZ.com: Oct 2017 Miembro desde Jun 2019
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credenciales español a eslovaco (Diplomas of Spanish as a Foreign Language)
Miembro de N/A
Software Google Translator Toolkit, SDL TRADOS
Prácticas profesionales Kristina Surabova apoya ProZ.com's Directrices profesionales.
Bio

English and Spanish to Slovak translator and localization specialist with 3 years of professional experience specializing in website, app, and software localization and marketing translation.

I'll be happy to help you with the following:


- E-COMMERCE WEBSITE AND APP LOCALIZATION (UI, help content, travel guides, product descriptions, terms and conditions, privacy policy, etc.)

MARKETING (newsletters, slogans, marketing emails and campaigns, etc.)

- SURVEYS

- BLOGS

- PRESS RELEASES

- FASHION

- TOURISM & TRAVEL

- INFORMATION BROCHURES

- EDUCATION

- GENERAL BUSINESS


lksxwwtnaeqhrr5wdexr.jpg

jz9jnofruarfyw6pjz01.jpg

e3qsow2s2ctbjf4uvwgu.png

Palabras clave: Spanish, English, Slovak, software, proofreading, quality assurance, localization, marketing, translation


Última actualización del perfil
Sep 1, 2020More translators and interpreters: inglés a eslovaco - español a eslovaco   More language pairsYour current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search