Idiomas de trabajo:
inglés a eslovaco
español a eslovaco
eslovaco a inglés

Matej Mikula

Prievidza, Trenciansky kraj, Eslovaquia
Hora local: 15:21 CEST (GMT+2)

Idioma materno: eslovaco Native in eslovaco
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo, Identity Verified Identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Training
Especialización
Se especializa en
Poesía y literaturaDeportes / Ejercitación / Recreo
Medicina (general)Cine, películas, TV, teatro
Educación / PedagogíaLingüística
Zoología

Payment methods accepted Transferencia electrónica, PayPal
Muestrario Muestras de traducción: 4
inglés a eslovaco: Magnetic Resonance Imaging
General field: Medicina
Detailed field: Medicina: Instrumentos
Texto de origen - inglés
Magnetic Resonance Imaging
An MRI scan of your brain will be performed using magnetic fields in the study. In order for us to look at your brain, you will have to lie as still as possible in the MRI scanning machine (also called a MRI scanner). All the MRI scanner does is to take pictures of the brain. You will hear banging noises during the scan, but the machine cannot hurt you in any way. The scanner consists of a powerful magnet, which may attract certain metallic objects. You must not have a scan if you have received metal injuries to the eye, had metallic objects (including clips) inserted into your body at an operation, or if you have received a shot gun injury or have a heart pacemaker. The MRI does not involve any X-rays and there is no risk of radiation, but as a precaution, we will ask you to tell us if there is any chance that you might be pregnant. There is a microphone inside the scanner so that you can talk to the personnel operating the MRI any time you like. Some individuals may find the MRI scanner uncomfortable if they have a fear of enclosed spaces, but remember, you are free to withdraw from the study at any time without the need to justify your decision.
During this scan, you will simply need to stay as still as possible. While you are lying on the scanner, the person conducting the study will be on the other side of the screen to make sure everything is running smoothly.

Gd-enhanced MRI scans
Some patients with kidney disease may suffer reactions to gadolinium (Gd) used in the MRI scans, leading to potentially fatal, kidney fibrosis or Gd-kidney failure. To reduce this risk, patients with an estimated urine output of less than 50 mL/min will not be enrolled in the study.
Traducción - eslovaco
Magnetická rezonancia

Počas výskumu budeme váš mozog skenovať prostredníctvom magnetických polí. Aby sme sa naň mohli pozrieť, budete si musieť ľahnúť do magneticko-rezonančného prístroja (nazývaného aj MR skener) a čo najmenej sa hýbať. MR skener neurobí nič iné, len vám nasníma mozog. Počas skenovania budete počuť buchot, ale prístroj vám nijako neublíži. Skener pozostáva z výkonného magnetu, ktorý môže priťahovať určité kovové predmety. Skenovanie nemôžete absolvovať, ak ste utrpeli zranenie oka spôsobené kovom, ak vám boli do tela voperované kovové predmety (vrátanie svoriek), ak ste boli postrelený, alebo ak máte kardiostimulátor. MR nie je zdrojom röntgenového žiarenia, čiže nehorí riziko ožiarenia, ale pre istotu sa žien opýtame, či nie sú tehotné. Vo vnútri prístroja je mikrofón, takže môžete kedykoľvek komunikovať s personálom obsluhujúcim MR skener. Ak máte strach z uzavretých priestorov, môže vám byť pobyt v MR skeneri nepríjemný, ale pamätajte, že sa môžete kedykoľvek vzdať účasti na výskume, a to bez nutnosti udania dôvodu.

Počas skenovania sa musíte čo najmenej hýbať. Kým ležíte v prístroji, osoba zodpovedná za výskum bude neďaleko a bude dozerať na bezproblémový priebeh.

MR skenovanie s použitím gadolínia

Niektorí pacienti trpiaci ochoreniami obličiek môžu zle znášať gadolínium (Gd) používané pri MR skenovaní. Gadolínium môže spôsobovať život ohrozujúcu renálnu fibrózu alebo môže jeho pôsobením nastať renálne zlyhanie. Aby sa predišlo tomuto riziku, pacienti s odhadovanou diurézou menšou ako 50 ml/min sa výskumu nezúčastnia.
eslovaco a inglés: Krikeťáci
General field: Otros
Detailed field: Deportes / Ejercitación / Recreo
Texto de origen - eslovaco
Krikeťáci
„Zápas, to je jedna veľká hostina,“ tvrdia chalani z dedinky Hájske, ktorí ako jediní na Slovensku hrajú šport anglických džentlmenov
„Dáte si burčiak?“ vítajú nás na futbalovom ihrisku v Hájskom v okrese Šala. Žiadny futbal sa tu však dnes hrať nebude, sobota je v tejto dedine asi s 1 500 obyvateľmi vyhradená kriketu. Zvykli si už domáci aj amatérske kluby z Anglicka, ktoré pravidelne mieria do tejto obce na západe Slovenska. Aj dnes tu hrá mužstvo z kolísky tohto športu, partia z anglického klubu Hougham and Marston. Všetci vzorovo nahodení do slušivých bielych nohavíc a pólo
košiel, nechýbajú ani apartné štrikované vestičky. Aj Slovač je v bielom, kedže však nestihli vyprať všetky dresy, zopár chalanov má na sebe aj modré, tréningové. „Keď sme pred šiestimi rokmi začínali, všetkým to tu bolo smiešne - chlapi v bielom a ešte sa pri športe správali slušne. To na Slovensku veľmi nesedí,“ smeje sa Vladimír Chudáčik, 35-ročný otec slovenského kriketu.
Od futbalu:
Dnes má funkciu prezidenta Slovenského kriketového klubu. A pritom sa všetko začalo tak nevinne - futbalom. „Ked som robil v Anglicku, hrával som tam futbal za tím Frampton, takú dedinskú sútaž na úrovni našej šiestej ligy. Futbalová sezóna sa tam končí v máji a potom hrajú všetci kriket. Chalani mi povedali, že ked som s nimi hral futbal, musím hrať aj kriket, a tak som išiel, hoci som ho dovtedy videl akurát tak v telke. Keď som pálkoval alebo hádzal,
všetci sa mi smiali, ale mňa to bavilo. Mňa baví každý druh športu, som za každú zábavu, tak som s nimi hrával,“ zaspomína prezident na svoje začiatky.
Traducción - inglés
The Cricket Players

“A match is a big party”, say boys from the little village Hájske who are the only players of English gentlemen’s sport in Slovakia.

“Do you want some new wine?” – with these words we are welcomed to the football pitch in Hájske in Šala district. But there will be no football match today, because in this village with 1 500 inhabitants there is Saturday reserved for cricket. Both the natives and the English amateur clubs, which regularly come to the west Slovak village, have got used to this. Even today the team from the birthplace of this sport is going to play here – boys from English clubs Hougham a Marston. Everyone is properly dressed in white trousers and polo shirts and of course in stylish sweater-vests. The Slovak players are also dressed in white, but it was not time to launder all the sport dresses so some of the players have the training blue ones. “When we started six years ago everyone laughed at us – men in white and even polite during a match. That is not usual in Slovakia,” says with smile Vladimír Chudáčik the 35 years old founder of Slovak cricket.

He started with football:
Today he is a president of Slovak Cricket Club. And everything started innocently – with football. “When I worked in England I used to play football for the club in Frampton, some kind of competition like Slovak Sixth league. The football season ends there in May and then everyone starts to play cricket. Boys told me that when I had played football with them I must play also cricket with them. I agreed even though I had not played cricket so far. I had seen cricket only in TV. When I played batsman or bowler everyone was laughing at me but I liked it. I like every kind of sport, I just like fun, so I played with them”, the president remembers his cricket beginnings.
español a eslovaco: ¿Qué es exactamente la clonación?
General field: Ciencias
Detailed field: Genética
Texto de origen - español
¿Qué es exactamente la clonación?

La clonación es un tema atractivo para muchos. Se argumenta que con la clonación, podríamos «inmortalizar» artistas famosos, políticos, estrellas de cine, etc. Por ejemplo, se podría clonar a Michael Jordan y obtener un equipo completo de jugadores de básquetbol idénticos a él para conformar el « dream team» del futuro.

Otras personas con argumentos más conmovedores promueven la clonación humana para reemplazar a un hijo tempranamente muerto; permitir a personas infértiles tener descendencia; obtener órganos para gente enferma, etc. Si describiéramos todos los supuestos beneficios de la clonación, nunca terminaríamos de escribir esta reflexión. Aunque muchas expectativas de la gente a favor de la clonación no provienen de la ciencia-ficción, hay que considerar que entre lo que se promete y lo que pueda realmente ocurrir hay mucha diferencia. Entonces, ¿en qué consiste la clonación? La palabra «clonación» significa «división o aislamiento». Podemos decir que existen básicamente dos posibilidades de clonación. La primera es que después del proceso de unión entre la célula materna (óvulo) y la célula paterna (espermatozoide), el nuevo ser humano es una sola célula que se empezará a dividir para desarrollarse como un ser completo.

Cuando se ha dividido en cuatro células, cada una de ellas todavía tiene toda la capacidad de desarrollar un ser humano completo. En 1993, la revista Science recogió las investigaciones de científicos de la George Washington University que dividieron (clonaron) por vez primera embriones humanos. Esta vez los científicos usaron embriones recién formados de cuatro células separando cada una de ellas, a este nivel cada una todavía tiene la capacidad de generar un ser humano completo. Esta posibilidad de clonación no goza del pleno respaldo de la comunidad científica justamente porque en este caso un mayor número de científicos acepta que se están manipulando seres humanos ya que el embrión está formado y ha sido concebido de una forma más «natural» (unión del óvulo y espermatozoide) que en el caso de la clonación «terapéutica» que explicamos a continuación. La segunda técnica consiste en tomar el núcleo de una célula madura -que tiene todo el patrimonio genético de un ser humano- de cualquier parte del cuerpo de un adulto y depositarla dentro del óvulo materno, al que previamente se le ha extraído su propio núcleo.

De esta manera, el núcleo de la célula madura «ordenará» a la célula primitiva la formación de un embrión que será depositado en el útero de la madre. Esto se logró en 1997 cuando la revista Nature informó el nacimiento de la oveja «Dolly», clonada por científicos escoceses. Este tipo de clonación se llama: «clonación terapéutica» y como el experimento parte de dos células (y no embriones todavía) goza de mas aceptación y popularidad. Pretender que estos experimentos iniciales puedan satisfacer todas las esperanzas puestas en la clonación no sólo técnicamente es irreal por ahora, sino que presenta problemas morales serios, ya que la clonación y el proceso que conlleva violan los derechos fundamentales del ser humano y arriesga la vida del embrión. El experimento para la clonación de la oveja «Dolly» implicó 277 intentos de fusión de células, los investigadores lograron engendrar con éxito ocho embriones y de ellos uno sólo sobrevivió: «Dolly».

Con estas cifras, se puede estimar la cantidad de vidas humanas que se perderán durante los eventuales experimentos de clonación mientras éstos ocurran con la tecnología actual. Por ello, el mismo Dr. Alan Colman que participó en la clonación de «Dolly» se opuso rotundamente en agosto de 2001 durante una conferencia de expertos en clonación en Washington a los comentarios de algunos científicos de tan dudosa reputación, como Severino Antinori de Italia, que ya aseguraban estar dispuestos a intentar clonar seres humanos con la técnica escocesa. No hay que usar mucha ciencia para darse cuenta que toda esta pretensión de la clonación de seres humanos va en contra del sentido común. Retomemos el ejemplo inicial de este artículo.

Si clonásemos a Michael Jordan obtendríamos una copia de su figura, pero, ¿qué pasa si el clon no tiene habilidades para el básquetbol?, ¿qué pasa si las tiene pero quiere hacerse músico?, ¿serían estos clones propiedad de los que pagaron por clonarlos, violándose así los derechos fundamentales de igualdad y libertad?, ¿qué pasaría si los dictadores quieren clonarse o quieren clonar otros seres humanos para sus propios fines? Las posibles preguntas son innumerables y sólo la irresponsabilidad puede justificar a quien quiera seguir adelante sin dar respuesta a todas estas dudas. En este sentido, uno de los puntos que debe quedar claro -especialmente para los que tienen esperanzas en la cura de enfermedades con la producción de clones- es el hecho de que no existe actualmente forma de conseguir células estaminales u órganos para trasplantes provenientes de un embrión humano clonado sin matarlo.

La Iglesia Católica recuerda en documentos como la Instrucción Donum Vitae -publicada en 1987 sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación: «La investigación científica, fundamental y aplicada, constituye una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación. Preciosos recursos del hombre cuando se ponen a su servicio y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos, la ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano. Por estar ordenadas al hombre, en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de sus valores morales la dirección de su finalidad y la conciencia de sus límites»
Traducción - eslovaco
Čo presne znamená pojem klonovanie?

Téma klonovania je veľmi pútavá. Dôvodom bude možnosť „zvečniť“ známych umelcov, politikov, filmové hviezdy atď. Bolo by napríklad možné naklonovať Michaela Jordana a vytvoriť tak nový „tím snov“ zložený z identických hráčov.
Iní by klonovanie využili z dojímavejších príčin ako napr. nahradiť predčasne zosnulé dieťa, umožniť neplodným párom mať potomkov, vytvoriť orgány pre vážne chorých a pod. Keby sme mali vymenovať všetky pozitíva klonovania, trvalo by nám to celú večnosť. Očakávania ľudí, ktorí sú za klonovanie, nepochádzajú zo žánru science-fiction, treba si však uvedomiť, že medzi tým, čo vedci sľubujú a tým, čo sa dá reálne uskutočniť, je veľký rozdiel. Takže čo je vlastne klonovanie? Slovo „klonovanie“ znamená „rozdelenie“ alebo „oddelenie“. Klonovanie môžeme v zásade rozdeliť na dva typy. Prvým je splynutie samičej pohlavnej bunky (vajíčka) a samčej pohlavnej bunky (spermie), pričom vznikne jedna bunka, ktorá sa začne deliť a môže vzniknúť nový jedinec.
Keď sa rozdelí na štyri bunky, každá z nich už môže byť základom pre nového človeka. V roku 1993 uverejnil časopis Science výsledky výskumov vedcov z Univerzity Georga Washingtona, ktorí ako prví delili (klonovali) ľudské embryá. Použili čerstvo vyvinuté štvorbunkové embryá, ktorých bunky postupne oddelili a mohli tak stvoriť nových jedincov. Spomínaný spôsob klonovania nemá úplnú podporu vedeckej verejnosti, lebo väčšina sa domnieva, že v tomto prípade sa už zaobchádza s ľudskými bytosťami, keďže sa vytvorilo embryo. Prikláňajú sa viac k možnosti tzv. terapeutického klonovania, pri ktorom je počatie (splynutie vajíčka a spermie) „prirodzenejšie“. Druhý spôsob pozostáva z odobratia jadra kmeňovej bunky, ktoré má v sebe kompletný ľudský genetický kód, z ktorejkoľvek časti tela dospelého jedinca a jeho následného vloženia do vajíčka, z ktorého bolo predtým odobraté jeho vlastné jadro.
Jadro kmeňovej bunky potom „nariadi“ vajíčku vytvorenie embrya, ktoré je neskôr uložené do maternice. Také niečo sa podarilo v roku 1997, keď sa v časopise Nature objavila informácia o narodení ovce Dolly, ktorú naklonovali škótski vedci. Naklonovali ju spomínaným „terapeutickým klonovaním“ a keďže na experiment použili dve bunky (nie embryá), nevzbudili vlnu nevôle. Tváriť sa, že podobné pokusy splnili očakávania, a to nielen po technickej stránke, je naivné. Vynára sa mnoho vážnych morálnych problémov. Klonovanie a postupy, ktoré so sebou prináša, totiž porušuje základné ľudské práva a ohrozuje život embrya. Experiment naklonovať ovcu predstavoval 277 pokusov o splynutie buniek. Vedcom sa ale podarilo úspešne vytvoriť iba osem embryí a z nich prežilo len jediné – Dolly.
Na základe týchto čísel je možné odhadnúť, o koľko ľudských životov by sa prišlo počas prípadných experimentov s použitím súčasnej techniky. A preto sám doktor Alan Colman, ktorý bol pri klonovaní Dolly, v auguste 2001 počas konferencie expertov na klonovanie vo Washingtone kategoricky odmietol názory niektorých vedcov s pochybnou povesťou, ako napr. Severina Antinoriho z Talianska, že sú už pripravení pokúsiť sa klonovať ľudí škótskym spôsobom. Netreba ani zvláštne vzdelanie, aby si človek uvedomil, že zámer klonovať ľudí je proti zdravému rozumu. Vezmime si príklad z úvodu.
Keby sme naklonovali Michaela Jordana, dostali by sme kópiu jeho tela. Lenže čo v prípade, že klon nebude mať talent na basketbal? Čo ak ho bude mať, ale bude sa chcieť venovať hudbe? Boli by tieto klony vlastníctvom tých, ktorí si ich objednali a tí by tak porušovali základné práva o slobode a rovnosti? Čo by sa dialo, keby diktátori chceli svoje vlastné klony alebo by chceli naklonovať iných na dosiahnutie svojich cieľov? Podobných otázok je nespočetne a len nezodpovednosť môže vysvetliť počínanie človeka, ktorý by s klonovaním ľudí začal bez toho, že by ich najprv zodpovedal. Podobne je potrebné vyriešiť aj problém, zvlášť pre tých, ktorí veria v liečenie chorôb pomocou klonov, že v súčasnosti neexistuje spôsob, ako získať kmeňové bunky alebo orgány na transplantáciu pochádzajúce z naklonovaného embrya bez toho, aby bolo zabité.
Katolícka cirkev v dokumentoch, akým je napr. Donum Vitae, vydanom v roku 1987 na počesť vzniku ľudského života a dôstojnosti k plodeniu, uvádza: „Vedecký výskum, fundamentálny a aplikovaný, jasne naznačuje zámer človeka vyrovnať sa Stvoriteľovi. Vzácne ľudské zdroje sa využívajú v prospech ľudí a podporujú ich celkový rozvoj, ale veda a technika by nemali samy určovať zmysel bytia a ľudského pokroku. Riadi ich človek, ktorý ich vytvoril a zdokonalil, a preto by mali plniť svoj účel v súlade s jeho morálnymi hodnotami a neprekračovať medze.
eslovaco a español: Banská Štiavnica
General field: Otros
Detailed field: Viajes y turismo
Texto de origen - eslovaco
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je malé stredoslovenské mesto, ktoré sa nachádza v štiavnických vrchoch. Je to mesto s bohatou baníckou, vojenskou a vzdelávacou históriou. V roku 1993 bola zapísaná do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Najcennejšie pamiatky sa nenachádzajú len v centre mesta, ale aj v jeho okolí. možno ich rozdeliť na technické a kultúrne. Z kategórie technických sa za najvýznamnejšie považujú bane v okolí, ktoré boli významným zdrojom zlata a striebra. Súčasťou baní sú aj umelé jazerá nazývané tajchy, ktorých je v okolí Banskej Štiavnice niekoľko. V blízkosti Sitna, najvyššieho miesta Štiavnickych Vrchov, sú archeologické náleziská odkrývajúce stále nové artefakty.
Kultúrne pamiatky sa nachádzajú predovšetkým v kompletne historickom centre mesta. Najvýznamnejšími budovami sú Starý zámok, Nový zámok a Piarska brána, ktoré tvorili opevnenie mesta. Ďalšie budovy slúžili na špecifické účely: Kammerhof - sídlo Banskej Komory, radnica, Banícka klopačka - budova slúžiaca ako hodiny oznamujúce začiatok a koniec zmeny pre baníkov, complex budov Banskej a Lesníckej odbornej školy. V meste sa nachádza viacero sôch, ale najväčšou je mórové súsošie sv. Trojice v barokovom štýle.
Banská Štiavnica je dôležitým slovenským mestom, lebo uchováva veľa slovenskej histórie a ponúka úžasné prostredie na cestovanie a oddych.
Traducción - español
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica es una ciudad pequeña que se halla en el centro de Eslovaquia en las montañas Štiavnické vrchy. Es la ciudad con larga historia minera, militar y escolar. Fue inscribida como el patrimonio de humanidad de UNESCO en 1993.
Los monumentos más valiosos se encuentran tan en el centro de la ciuadad como en los alrededoers. Es posible diferenciarlos en los monumentos técnicos y culturales. De los técnicos son más destacados las minas de Banská Štiavnica que fueron importante recurso de oro y plata. En alrededores de Banská Štiavnica hay muchos lagos artificiales que formaron parte de las minas que se llaman en eslovaco tajchy. En las proximidades del monte más alto que se llama Sitno hay investigación arqueológica y hasta hoy ya se han encontrado muchos hallazgos.
Los monumentos culturales están sobre todo en el centro de la ciudad que es completamente antiguo. Los edificios más importantes son Starý zámok, Nový zámok y Piarska brána que formaban el sistema de fortificación. Otros edificios fueron de propósito especial: Kammerhof – sede de la Cámara de Minas, el ayuntamiento, Banícka klopačka – edificio que funcionaba como reloj y anunciaba a los mineros comienzos y términos de los turnos, complejo de los edificios de Academia de Minería y Academia de Silvicultura. En la ciudad hay muchas estatuas pero la más grande y más destacable es la Columna de la Peste en el estilo barroco con grupo de esculturas de Santa Trinidad.
Banská Štiavnica es muy importante para Eslovaquia poque preserva mucho de su historia y ofrece el ambiente maravilloso para vacaciones o para turismo en general.

Formación en el ámbito de la traducción Master's degree - Comenius University in Bratislava
Experiencia Años de experiencia: 7 Registrado en ProZ.com: Aug 2014
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credenciales inglés a eslovaco (Master's at Comenius University in Bratislava)
español a eslovaco (Master's at Comenius University in Bratislava)
eslovaco a inglés (Master's at Comenius University in Bratislava)
eslovaco a español (Master's at Comenius University in Bratislava)
Miembro de N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint
URL de su página web http://www.preklady-prievidza.sk/
Bio
Personal Profile

I provide translation and interpreting services. I live in Prievidza but I work anywhere in the country of Slovakia. My mother tongue is Slovak and I work with English and Spanish. I provide translation and interpreting services in both directions (from the foreign language or into the foreign language). I am graduate of Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava with master’s degree in translation and interpretation in English and Spanish. During my master’s studies I attended Universidad de Córdoba in Spain for one semester. I specialize in technical translations but I am interested in artistic translation as well. I am member of Slovak professional organization which groups translators and interpreters named SAPT (Slovak Association of Translators and Interpreters) http://www.sapt.sk/profil/zobrazit/168.

Apart from translating and interpreting I also proofread Slovak, English and Spanish texts. I have got the certificate for regulated trade of tutoring English and Spanish. In case of interest I am able to mediate translations from/into Portuguese and German.

I do not provide translation and interpreting services according to Law of experts witnesses, interpreters and translators (382/2004 Z. z.) and therefore I cannot provide official translations.
Palabras clave: english, spanish, slovak, translation


Última actualización del perfil
Nov 22, 2020