Miembro desde Oct '13

Idiomas de trabajo:
inglés a neerlandés
neerlandés a inglés
francés a inglés
español a inglés

David Sheehan
Subtle and sharp with a deep perspective

Maastricht, Limburg, Países Bajos
Hora local: 09:36 CET (GMT+1)

Idioma materno: inglés (Variant: UK) Native in inglés
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
Tipo de cuenta Traductor o intérprete autónomo, Identity Verified Miembro con identidad verificada
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliaciones This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Servicios Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription
Especialización
Se especializa en
ArqueologíaArquitectura
Cine, películas, TV, teatroAstronomía y espacio
Educación / PedagogíaPoesía y literatura
GeografíaGeología
HistoriaReligión
Tarifas
inglés a neerlandés - Tarifas: 0.08 - 0.10 EUR por palabra / 40 - 50 EUR por hora
neerlandés a inglés - Tarifas: 0.08 - 0.10 EUR por palabra / 40 - 50 EUR por hora
francés a inglés - Tarifas: 0.08 - 0.10 EUR por palabra / 40 - 50 EUR por hora
español a inglés - Tarifas: 0.08 - 0.10 EUR por palabra / 40 - 50 EUR por hora
Actividad en KudoZ (PRO) Preguntas respondidas: 3
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Muestrario Muestras de traducción: 4
neerlandés a inglés: Summary Report on Discrimination on the basis of Ethnicity
General field: Ciencias sociales
Detailed field: Org./Desarr./Coop. Internacional
Texto de origen - neerlandés
Samenvatting rapport Etnisch Profileren

Etnisch profileren door de Nederlandse politie overstijgt het niveau van opzichzelfstaande incidenten. Inventarisatie en analyse van bestaande onderzoeken naar de uitvoering van de politietaak, veiligheidsbeleid en discriminatie, en andere openbare bronnen levert aanwijzingen op voor het plaatsvinden van etnisch profileren. Om inzicht te verkijgen in de omvang van etnisch profileren dient de Nederlandse overheid kwantitatieve gegevens te verzamelen over politiecontroles en het aantal gecontroleerde personen, uitgesplitst naar leeftijd, huidskleur en geslacht.

De laatste jaren spraken diverse internationale mensenrechtenorganen, waaronder het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI), hun zorgen uit over etnisch profileren in Nederland. Deze organen riepen de Nederlandse overheid op tot grotere inspanningen om etnisch profileren tegen te gaan, en om de uitvoering van de politietaak te monitoren op het plaatsvinden ervan. Tot op heden heeft de Nederlandse overheid nauwelijks opvolging gegeven aan deze aanbevelingen.

Met dit rapport wil Amnesty International een bijdrage leveren aan de discussie over etnisch profileren in Nederland. Amnesty roept de Nederlandse overheid en politie op om het bestaan van etnisch profileren te onderkennen, de praktijk af te wijzen, meer inspanningen te verrichten om het te voorkomen, en de uitvoering van de politietaak te monitoren op het plaatsvinden ervan.
Traducción - inglés
Summary of report on Discrimination on the Basis of Ethnicity
Discrimination on the basis of ethnicity by the Dutch police takes place on a larger scale than that of mere incidental occurrences. Making an inventory and an analysis of current research into the implementation of the task allocated to the police, into present policy in matters of security and discrimination, as well as other public sources other public sources indicate that discrimination on the basis of ethnicity does in fact take place. In order to gain insight into the extent of such discrimination, the Dutch government should gather quantitative data on police checks and the number of persons checked, graded into categories of age, colour of skin and gender.

In recent years various international organisations concerned with human rights, among others the Committee for Human Rights of the United Nations and the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), have expressed their concern in the matter of discrimination on the basis of ethnicity in the Netherlands. These organisations called on the Dutch government to make greater efforts to counter discrimination on ethnic grounds, and to monitor more closely the task allocated to the police by checking whether this has in fact taken place. Up to the present time the Dutch government has hardly given heed to these recommendations.

In this report Amnesty International desires to contribute to the discussion on discrimination in the Netherlands on the basis of ethnicity. Amnesty calls upon the Dutch government and police to acknowledge the existence of discrimination on the basis of ethnicity, to reject its practice, to take greater pains to avoid it and to monitor the implementation of discrimination by the police inasmuch as such takes place.
neerlandés a inglés: Website 'Palliumportam.nl'
Texto de origen - neerlandés
Zorgbemiddeling
Als u ziek bent of thuis zorg nodig hebt, is het heerlijk als dat gebeurt door iemand die respect heeft voor Uw manier van leven. In de zorg van de ene mens voor de ander spelen twee dingen een wezenlijke rol: ontmoeting en lotgeval.
De een wordt ziek en heeft hulp nodig, de ander heeft gekozen voor een beroep als zorgverlener. Tussen hen ontstaat dan, hoe kortstondig ook, een relatie. De kwaliteit van onze samenleving hangt af van relaties tussen mensen. Goede kwaliteit van zorg komt dan ook van twee kanten: de zieke en de zorgverlener ontmoeten elkaar, een lotgeval. Als het goed is, worden beiden een beter mens van!
Pallium bemiddelt zorg. Zij zoekt voor het clienten professionele en semi-professionele zorgverleners, die de gevraagde diensten met elkaar verdelen en uitvoeren in overleg met de client(e). Een Pallium Zorgabonnement biedt u kwaliteit van zorg, continuiteit en goede coordinatie. Hiervoor geldt een uurtarief van 40 euro, exclusief BTW, dat maandelijks achteraf berekend wordt (gem. 1 uur p.m.)
Traducción - inglés
Mediation of Care
When you fall ill or need home care, it is wonderful when the carer respects the daily rhythms of your life. When one person cares for another, two things are of prime importance: the encounter between carer and client and their mutual destiny.
One person falls ill and needs help, the other person has chosen for the profession of carer. A relationship between carer and client is established, however short it may prove to be. The quality of our community depends on relationships between people. When the quality of care is good there is two-way traffic. The person who is ill and the carer meet: this is a dynamic life situation. When this situation is of a high quality, both parties benefit!
Pallium arranges care. It finds for its clients professional and semi-professional carers. They share and carry out with one another the services requested, in consultation with the client. An account for care with Pallium offers quality care, continuity and good coordination of that care. There is a basic hourly rate of €40,00, exclusive of VAT, which is billed at the end of each month (1 hour per month on average).
neerlandés a inglés: Website organist Marcel Verhegge
General field: Arte/Literatura
Detailed field: Música
Texto de origen - neerlandés
Het hoofdorgel
Het huidige orgel van de St. Servaasbasiliek in Maastricht kent een bewogen geschiedenis die begint in de Dominicanenkerk. De oorsprong van het orgel in deze nabij de St. Servaas gelegen kerk begint rond 1650. In de Dominicanenkerk bevond zich destijds een instrument in Zuid-Nederlandse/Vlaamse stijl met 19 stemmen, verdeeld over drie klavieren. In 1734 werd het orgel gewijzigd door Jean-Baptiste Le Picard. Deze Luikse orgelbouwer gaf het instrument een meer Waalse signatuur. Er was nu sprake van een groot instrument met op het Grand Orgue 14 stemmen, op het Positif 8 stemmen en op het Echo 6 stemmen. Dit laatste klavier was, geheel in zuidelijke traditie, slechts bespeelbaar in de discant.
Het eigen instrument van de St. Servaas, evenals een groot deel van de inventaris, was inmiddels door de perikelen van de Franse revolutie verloren gegaan. Het is tot op heden onbekend om wel instrument het precies ging. Uit archief¬gegevens blijkt dat er sprake moet zijn geweest van een zeer groot orgel.
Traducción - inglés
The main organ in the St. Servaas Basilica
The present organ in the St. Servaas Basilica has had an eventful history. Its origins date back to the early 1650s in the nearby Dominicanenkerk. At that time, this church had a 19-stop three-manual organ in the Southern Dutch and Flemish style. In 1734, the organ was altered by Jean-Baptiste Le Picard. This Liège organbuilder gave the instrument a more Wallonian character. This large instrument had 14 stops on the Grand Orgue, 8 stops on the Positif and 6 on the Echo. In accordance with southern tradition, the Echo was a half (treble) manual.
Due to the upheaval caused by the French Revolution, the organ in St. Servaas had been lost together with most of the articles and fittings in the church. To this day there are no exact data on the type of instrument, but records show that it must have been a rather large organ.
neerlandés a inglés: De Sleutel ligt in het Donker, uittreksel
General field: Ciencias sociales
Detailed field: Psicología
Texto de origen - neerlandés
EEN MENS
Zelden is een mens zo ziek geweest als ik – mijn jeugd een nachtmerrie vol vervreemding, isolatie en mishandeling, mijn opdracht groot en tragisch. In mijn verlangen naar compensatie en kwetsbaarheid heb ik mij willens en wetens in dienst gesteld van machten groter dan het individu. Enerzijds paste ik goed in de plannen van groepen militairen, industriëlen en politici, anderzijds werd ik gegrepen door kwaadaardige geesten die mij eerst inspireerden, maar die later sterker bleken te zijn dan ik ooit had durven denken. De machtsgerichte magie die ik dacht te beheersen, begon mij te beheersen.
Traducción - inglés
A HUMAN BEING
Seldom has a human being been as ill as I was – my youth was a nightmare full of alienation, isolation and maltreatment, my task was great and tragic. In my desire for compensation and vulnerability I placed myself in the service, willingly and in full knowledge, of forces that are greater than the individual. On the one hand I suited the plans of military men, industrialists and politicians quite well, on the other I was possessed by evil-minded spirits who at first inspired me, but later proved to be stronger than I had ever dared to imagine. The magic that I presumed to control, driven by lust for power as it was, began to control me.

Experiencia Años de experiencia: 2 Registrado en ProZ.com: Jun 2013 Miembro desde Oct 2013
Credenciales N/A
Miembro de N/A
Software Microsoft Word, Powerpoint
URL de su página web http://www.musicoflanguage.com
CV/Resume inglés (DOCX), neerlandés (DOCX)
Events and training
Prácticas profesionales David Sheehan apoya ProZ.com's Directrices profesionales (v1.1).
Bio
During 1990's translated 3 Dutch language works into English:

"Levensthema's" and "De Sleutel ligt in het Donker" by the Dutch psychotherapist Manfred van Doorn; also 'Manicheisme als het Christendom van Vrijheid en Liefde" by the Dutch ethicist and theologian Roland van Vliet.

Have experience of translation of legal documents and educational diplomas.

Also have experience of translating websites with subjects as diverse as care organisations and the professional site of the professional Limburg (NL) organist, Marcel Verheggen.

In the spring of 2013 transferred from a career as a secondary school to that of translator.

I regard myself as a person who is still evolving. My interests are broad: apart from language studies (most recently Spanish, Irish Gaelic and Sanscrit), I am examining a new world view which looks for alternatives to the present global paradigm in the areas of politics, societal organisation and sustainable mangement of the environment.
DavidSheehan14's Twitter updates
  Palabras clave: English, Nederlands, francais, history, psychology, theology, popular science


  Última actualización del perfil
  Apr 6, 2016


  Your current localization setting

  español

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search