Translation glossary: IT-terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 52
Next »
 
Еmoticon / Емотикон  личица, нарисувани със символи. Използват се, за да придадат на текста емоция и да ограничат недоразуменията. 
inglés a búlgaro
Еncryption / Криптиранеефективен начин да се защити информация: кодиране на данните при трансфер, така че да не могат да бъдат разбрани или променени от трета страна. 
inglés a búlgaro
Browser / Браузерсофтуерно приложение, използвано за намиране и показване на уебстраници. Повечето съвременни браузери могат да представят мултимедийна информация, вк 
inglés a búlgaro
Cache / кешБраузърът \"кешира\" уебстраници: записва ги в някаква своя директория, за да може при повторно поискване да не ги зарежда пак от интернет, а директн 
inglés a búlgaro
Chat / Разговоркомуникация в реално време през интернет. Въведеният от един потребител текст се появява почти незабавно на мониторите на събеседниците му. 
inglés a búlgaro
Cookie(англ. бисквитка)  Съобщение, предадено на уеббраузер от сървър. Браузерът пази съобщението във файл cookie.txt и го изпраща обратно на сървъра всеки 
inglés a búlgaro
Crack / Кракнезаконно проникване в компютърна система или незаконно копиране на комерсиален софтуер чрез разбиване на различните използвани защитни и регистрацио 
inglés a búlgaro
Cyberspace / Киберпространствотерминът се отнася до виртуалното пространство, създадено от компютри и / или мрежи, било то интернет, компютърни игри или виртуална реалност. За пръ 
inglés a búlgaro
Dial–upвръзка към интернет, използваща телефонна линия. 
inglés a búlgaro
DNS: Domain Name Systemинтернетуслуга, която превежда имена на домейни в IP адреси. Думите (имена на домейни) са полесни за запомняне от последователностите от числа (IP ад 
inglés a búlgaro
Domain / ДомейнГрупа компютри и устройства в мрежа, администрирани като едно цяло с общи правила и процедури. В интернет домейните се определят от IP адреси: за вси 
inglés a búlgaro
DotcomДотком: произлиза от.com адреса, използван от търговските сайтове и се отнася до уебстраници, използвани за комерсиални цели. 
inglés a búlgaro
DownloadКопиране на информация (обикновено цял файл) от основен източник към периферно устройство. Често се използва в смисъл на копиране на файлове от уебсъ 
inglés a búlgaro
E-mailЕмейл електронна поща, изпращане на съобщения през комуникационни мрежи до даден индивид или група. Към съобщенията може да има прикрепени различни ф 
inglés a búlgaro
FAQ: Frequently Asked Qiestionsчесто задавани въпроси. Списък от въпроси и отговори, имащи за цел да помагат на новите потребители на дадена интернет услуга да се запознаят с нея и 
inglés a búlgaro
Firewallсистема, целяща да предотврати неоторизиран достъп до или от частна мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Ч 
inglés a búlgaro
Flash:Формат за анимация. Поради сравнително малкия си размер на файловете и широките си възможности е силно популярен в интернет. 
inglés a búlgaro
Freewareмалко неопределен термин, използващ се за безплатен софтуер, чийто програмен код, обаче, не е непременно достъпен за потребителите. 
inglés a búlgaro
FTP: File Transfer Protocol– механизъм, по който файлове могат да бъдат изпратени от един компютър на друг през интернет. 
inglés a búlgaro
Hacker /ХакерОригиналното значение на този жаргонен термин е \"компютърен ентусиаст\" – някой, който харесва изучаването в дълбочина на програмни езици и компютър 
inglés a búlgaro
Host/хост(oт англ. host – домакин) Найобщо така се наричат всички, които осигуряват инфраструктурата за някаква компютърна услуга. Например компаниите, които 
inglés a búlgaro
HTML (HyperText Markup Language)– стандартен (несвързан с някоя конкретна платформа) език за създаване на документи в глобалната мрежа. 
inglés a búlgaro
HTTP (HyperText Transfer Protocol)– основен протокол, използван от глобалната мрежа. HTTP определя как се форматират и изпращат съобщения и какви действия трябва да предприемат уеб съ 
inglés a búlgaro
Hypertextхипертекст: текст, който е подреден нелинейно. Конкретно в www документите, натискането на някое място на страницата (hyperlink – хипервръзка или сам 
inglés a búlgaro
Internetинтернет Глобална телекомуникационна мрежа, свързваща милиони компютри. За разлика от други реализации, при които системата се контролира централно, 
inglés a búlgaro
IP (Internet Protocol)– Интернет Протокол. Този протокол определя точния-формат на пакетите информация, както и системата на адресиране на глобалната мрежа. Всеки компютър 
inglés a búlgaro
IRC (Internet Relay Chat)система за чат в реално време, развита в края на осемдесетте. IRC e тематичен, разделен на канали. За да го посети, човек има нужда от специален софт 
inglés a búlgaro
ISDN (Integrated Services Digital Network)– международен комуникационен стандарт за предаване на глас, видео и информация през дигитални или нормални телефонни линии. ISDN позволява трансфер 
inglés a búlgaro
ISP (Internet Service Providers – доставчици на интернетуслуги) Компания, която осигурява връзка към интернет и други услуги на клиентите си. 
inglés a búlgaro
JavaОбектноориентиран език за програмиване от високо ниво. Езикът е базиран на идеята за \"виртуална машина\" – отделна програма, която транслира Java в 
inglés a búlgaro
LAN (Local Area Network)Локална компютърна мрежа. Повечето такива мрежи са ограничени до една сграда или група сгради. 
inglés a búlgaro
Mailing list:Списък от е-мейл адреси, събрани под общо име. Когато съобщение е изпратено до общия адрес, всички от списъка го получават. Има различни мейлинг листс 
inglés a búlgaro
Modem (Modulatordemodulator) / Модем – устройство, позволяващо на компютър да предава информация по стандартните телефонни линии. Данните на компютъра са записани циф 
inglés a búlgaro
Newsgroupsфоруми за обмен на информация и мнения през интернет. Мрежата от такива \'нюзгрупи\' е известна като Usenet. 
inglés a búlgaro
PDF (Portable Document Format)Файлов формат, създаден в Adobe Acrobat. Форматът запазва оригиналния вид на документите и прави възможно публикуваните в интернет страници да изглеж 
inglés a búlgaro
POP (Post Office Protocol) mротокол, използван за получаването на поща от мейлсървър. 
inglés a búlgaro
Portal:Портал – уеб-сайт, който предлага широк кръг различни услуги, като например база данни с връзки, търсене на информация, емейл, форуми и други. 
inglés a búlgaro
Protocol / Протокол– приет формат, набор от правила за предаване на информация от един компютър на друг. Има много стандартни протоколи за различни цели и типове данни. 
inglés a búlgaro
Proxy server / Прокси Сървър– сървър, който стои между потребителско приложение (например браузър) и истински сървър. Проксито приема всички заявки до истинския сървър, проверяв 
inglés a búlgaro
Routerустройство, свързващо локални мрежи. Рутерът определя следващата точка от мрежата, към която трябва да бъде изпратен пакет информация, за да достигне 
inglés a búlgaro
Search Engine / търсачкаонлайн база данни с интернетресурси, в която потребителят може да търси каквото го интересува. 
inglés a búlgaro
Serverсървърът е компютър или устройство в мрежа, които контролират – и дават достъп до различни ресурси. Найчесто думата се свързва с мощните машини на ра 
inglés a búlgaro
Sharewareсофтуер, който е безплатен – или почти – за потребителите, които желаят да го пробват. През безплатния пробен период клиентът може изпробва и използв 
inglés a búlgaro
SMTP (Simple Mail Transper Protocol)протокол за прехвърляне на поща между сървъри. Повечето мейл системи, които изпращат поща през интернет го ползват, за да я предават от един сървър н 
inglés a búlgaro
Spamнежелана поща, разпращана масово на много хора наведнъж. Обикновено реклама на някакъв продукт или услуга. Общоприетото мнение е, че наименованието с 
inglés a búlgaro
SSI (ServerSide Include) – тип HTML коментар, който дава указания на сървър динамично да генерира информация за дадената уебстраница всеки път, когато тя се изви 
inglés a búlgaro
Telnetтермин отнасящ се до до връзката през интернет с отдалечени машини, възможна поради наличието на т. нар. Telnet протокол. Телнет позволява отдалечен 
inglés a búlgaro
Terminalустройство, което позволява да се комуникира с компютър. В общия случай терминал е комбинацията между клавиатура и дисплей. С появата на мрежовите те 
inglés a búlgaro
URL: (Uniform Resource Locator)– глобалният адрес на документи и други ресурси в интернет. Първата част на адреса показва използвания протокол (обикновено http или ftp), а втората – 
inglés a búlgaro
Web Site– съвкупност от свързани страници или файлове, които се намират на определено място в мрежата и се възприемат като единно цяло, обикновено с един авт 
inglés a búlgaro
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search