Translation glossary: European Community Terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 809
Next »
 
Abolition of restrictionsПремахване на ограниченията (използвано в ЕО за ограниченията, засягащи свободното движение на хора, стоки, услуги, капитали) 
inglés a búlgaro
Abolition of restrictionsПремахване на ограничениятa 
inglés a búlgaro
Abuse of dominant positionЗлоупотреба с господстващо положение 
inglés a búlgaro
Abuse of dominent positionЗлоупотреба с господстващо положение – в ЕО е забранена злоупотребата с господстващо положение от страна на едно или повече предприятия в рамките на О 
inglés a búlgaro
Abusive company behaviourЗлоупотребяващо поведение на дружеството 
inglés a búlgaro
Accelerated depreciationобезценяване с натрупване 
inglés a búlgaro
Accelerated procedureускорена процедура 
inglés a búlgaro
AccessionПрисъединяване (в ЕО) 
inglés a búlgaro
Accession CouncilСъвет по присъединяването – надзорно тяло от представители на ЕО и страната-кандидатка за присъединяване към ЕО 
inglés a búlgaro
Accession CouncilСъвет по присъединяването 
inglés a búlgaro
Acquired companyПридобивано (придобито) дружество – това, в което друго дружество придобива участие чрез замяна на ценни книжа 
inglés a búlgaro
Acquired companyПридобивано (придобито) дружество – 
inglés a búlgaro
Acquiring companyПридобиващо дружество – дружеството, което придобива участие в друго, чрез замяна на ценни книжа 
inglés a búlgaro
Acquiring companyПридобиващо дружество 
inglés a búlgaro
Acquis communautaire“Акии” - Актове на общността -съвкупността от цялото законодателство на Европейската общност, което се състои от законодателството на ЕО, договорите и 
inglés a búlgaro
Acquis communautaire“Акии” - съвкупното право на EO 
inglés a búlgaro
Acquisition(= takeover) Придобиване – придобиване от дружество на контрол върху друго дружество чрез придобиване на целия му акционерен капитал или на значителна 
inglés a búlgaro
Acquisition (takeover)Придобиване 
inglés a búlgaro
Acquisition of controlПридобиване на контрол – контрол придобиват лицата или предприятията, които са носители на правата или се ползват с права, съгласно съответните догово 
inglés a búlgaro
Acquisition of controlПридобиване на контрол 
inglés a búlgaro
Active competitionАктивна конкуренция 
inglés a búlgaro
Ad hoc aidеднократна помощ, помощ “ад хок” 
inglés a búlgaro
Additional investigationДопълнително разследване (при което трябва да се уточнят подробности по случая и е необходимо проучване) 
inglés a búlgaro
Additional investigationДопълнително разследване 
inglés a búlgaro
Adjustment of profitКорекция на печалбата 
inglés a búlgaro
ADONISAdministration of Documents Normalized Information System 
inglés a búlgaro
AdoptionПриемане – (1) създаване на мярка с правно действие; (2) в Европейската общност : формално и окончателно приемане на предложения от Съвета на министри 
inglés a búlgaro
AdoptionПриемане 
inglés a búlgaro
Advisory CommitteeСъвещателен комитет – в ЕО той е съставен от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията. 
inglés a búlgaro
Advisory CommitteeСъвещателен комитет - Съвещателният комитет е съставен от представители на държавите-членки на ЕО и се председателства от представител на Комисията. П 
inglés a búlgaro
Agreement between undertakingsСпоразумение между предприятия – официално или негласно споразумение между предприятия, които действат на един и същ етап от търговската реализация (х 
inglés a búlgaro
Agreement between undertakingsСпоразумение между предприятия 
inglés a búlgaro
Aid (state aid)Държавна помощ -Всяка мярка, която отговаря на всички критерии, изложени в Член 1 (3) на Закона за държавните помощи 
inglés a búlgaro
Aid (state aid)държавна помощ 
inglés a búlgaro
Aid authorizedДопустима (разрешима) помощ – т.е. помощ, която е била нотифицирана в КЗК преди нейното отпускане, била е разгледана в Комисията и е получено разрешен 
inglés a búlgaro
Aid authorizedдопустима (разрешена) помощ 
inglés a búlgaro
Aid schemeСхема за помощ -Всяка мярка, въз основа на която, без да се изискват допълнителни действия, може да серазреши предоставяне на индивидуална държавна по 
inglés a búlgaro
Aid schemeСхема за помощ 
inglés a búlgaro
Alighnment of legislationПривеждане в съответствие на законодателство 
inglés a búlgaro
Alignment (of legislation)Привеждане в съответствие – трябва да се прави разграничение между привеждане в съответствие с изискванията на вътрешния пазар и привеждане в съответс 
inglés a búlgaro
Amended proposalИзменено и/или допълнено предложение 
inglés a búlgaro
Amendmentпромяна, корекция в договор / закон; 
inglés a búlgaro
Amendment of a lawПромяна, корекция в закон – може да бъде изменение и допълнение на закон, законопроект, предложение. 
inglés a búlgaro
AnnexПриложение – допълнение към главния текст на документ, поставено в края му и съдържащо бележки относно текста, статистически данни или друга важна инф 
inglés a búlgaro
AnnexПриложение към главния текст 
inglés a búlgaro
Annual report (on SA)Годишен доклад (за държавните помощи) 
inglés a búlgaro
Annual report (on state aids)Годишен доклад (за държавните помощи) - той се подготвя ежегодно от отдела за мониторинг и контрол на държавните помощи в Министерство на финансите и 
inglés a búlgaro
ApplicabilityПриложимост – възможност за местно прилагане в практиката 
inglés a búlgaro
ApplicabilityПриложимост 
inglés a búlgaro
ApproximationСближаване (на законодателството) -Процесът на елиминиране на нежелани и ненужни различия в национално законодателство в контекста на международния па 
inglés a búlgaro
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search