The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

sueco al inglés Derecho: contrato(s) Translation Glossary

sueco term inglés translation
makthålls vidmakthålls - ingen särskrivning
märket inom industrin Industry benchmark
med uppgiven firma with the stated firm/company
Medföljandetillägg accompanying person allowance
Entered by: Catherine Skala
mineralrättsregister mineral rights register
Entered by: Anna Herbst
missvisande framställning i bedrägligt syfte fraudulent misrepresentation
Entered by: Rosica Dimitrova
mut- och bestickningsbrott. bribery and corruption offences
Entered by: locution25
namnförtydligande Name in Block Letters
Närsiktsspegel Blind spot/Wide angle mirror
nitar staples
Entered by: Paul Lambert
nupturient nupturient/betrothed/bride/groom
Entered by: Helen Johnson
nyttjande rättshavare usufructuary
nyttjanderätt till handlingar right to use documents
Entered by: Anders Dalström
objekt drift operation of the object
Objektets art Nature of project
obs-mätningar observation measurements
Entered by: Paul Lambert
Ojämna styrkeförhållanden unbalanced power relationship
Entered by: Helen Johnson
okynnesöverklaganden frivolous appeal
Entered by: Deane Goltermann
om leverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller bela if the supplier...
omkontraktering re-negotiated customer contracts
orent anbud irregular tender
Entered by: SafeTex
otillåtna unlawful; illegal (depending on context)
pantsätta pledge or hypothecate
pensionsmedförande lön pensionable salary
pensionsmedfoerande loen pensionable salary/pay
pinnsatsen bullet
Entered by: Ciarán Rooney
positivt merverka till samt i övrigt underlätta positively contribute to and generally facilitate
Projektering project planning
Entered by: Catherine Skala
radiotillståndsfrågor issues concerning the radio spectrum / radio frequencies
Entered by: Helene Olsen Richards
Rak rekrytering straight recruiting
rättsförlust legal loss; defeasance of interests
rådighetsfel particular requirements under (Swedish) statutory law
rörliga lönedelar flexi-pay/ adjustable salary/ components
regleringsbrevet letter of regulation
Entered by: Paul Lambert
ren förmögenhetsskada pure economic loss
ren. kostnader renovation/restoration/repair costs
Entered by: Helena Grahn
respekt- och namngivelserätt acknowledgement of copyright and intellectual property rights
resultatstyrning performance management
Entered by: Paul Lambert
ROT-försäkring Repair, Reconstruction and Retrofit Insurance
Entered by: Helen Johnson
Sakliga skäl objective grounds
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search