The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

sueco a inglés Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

sueco term inglés translation
följt utvecklingen inom IT-området closely monitored the developments in the IT area
förädlingsmodell improvement model
Entered by: Mats Wiman
förändringsarbete change management
Entered by: Shawn Champion
förberedelseplan contingency plan
förbindelsers riktiga fullgörande proper fulfilment of commitments
företagsärenden business registration
Entered by: Helen Johnson
företagsbevakning Credit monitoring, business monitoring, corporate intelligence
företagsforskarskola Corporate research school
företagsrekonstruktion corporate restructuring
företagstäta highest concentration of businesses
företagsvagga business incubator
Företrädare representative
förfrågningsunderlag supporting documentation for an invitation to tender
förhandlingsfunktionen negotiating functionaries
Entered by: dmesnier
förkontering pre-coding
Entered by: Anna Herbst
förlängd arm (act as the) extended arm
förmåner benefits
förmånsbestämd plan benefit plan
förmögenhetsforum (the) forum rei sitae (rule)
Entered by: Diarmuid Kennan
förrevision pre-audit
Försäljningsingenjör Sales Engineer
förskottsinnehållspliktig subject to advance tax
försträckning (shareholder\'s) loan (to the company)
Förtroendearbetstid non-regulated working hours
förtroenderådet board of trustees
förtroendetid non-regulated working hours/time
Entered by: SafeTex
Förtroendeuppdrag position of trust (other meanings depending upon the context)
förutsättningsskapande arbete work on the creation of preconditions (for...)
feldimensionerat incorrectly dimensioned
femfaldig fivefold - quintuple
Entered by: Christine Andersen
firman tecknas av styrelsen the Board of Directors is authoris/zed to sign on behalf of the company
flödesmotor workflow engine
Entered by: David Rumsey
flerårsjämförelse Multi-Year Comparison
Entered by: Anders Dalström
fordringar receivables / claims
forvaltarregistrera registered in the name of a nominee or trustee
framtagandet production or manufacturing
framtagen developed
framtidsbolag incubation company
Entered by: David Rumsey
frågeområden query areas / query fields
Frågor underställa styrelsen Matters submitted to the board
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search