The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

sueco a inglés Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

sueco term inglés translation
utrullning roll-out
utsedd designated
Entered by: David Rumsey
utskick mailing
utslagning exclusion
Entered by: David Rumsey
utställda enligt S Reg 144 issued according to SEC rule 144
Utställningsbonus exhibition bonus
Entered by: Anna Herbst
utvecklande stimulating (in this contex)
utveckling av talan Statement of the Case, Presentation of the Case
utvecklingsbar capable of being developed / suitable for development
valutasäkringsåtgärd currency hedging
Entered by: Anders Dalström
vardande in its early beginnings
varselkläder High visibility clothin, reflective clothingg
varumärkestänkande brand mentality
Entered by: Paul Lambert
väktaryrket Security guard
värdeberäknad mängd value calculated quantity
Entered by: David Rumsey
värdeerbjudande value proposition
Entered by: David Rumsey
värdelikare benchmarks
värmeprägling heat stamping
väsentligt restvärde material residual value / scrap value
växeldra alternate
VD-instruktion instructions for the managing director
ver. verification
Entered by: micawber_7
verksamhetsansvarig Operations Manager / Head of Operations
verksamhetsgemensam nivå company-wide level
verksamhetssystem operational system
vetenskaplighet strict adherence to highest scientific standards
vi ska följa shall
Vidarefakturering onward invoicing
viljeinriktning preference
vilka har paketerats that have been bundled.
villkorat avtal conditional agreement
Volymhandel high volume retail (stores)
Entered by: Plamen Nenchev
Vp/IP/Fond Värdepapper/Individuellt Pensionssparande/Fond
XXXs synsätt har också genomsyrats av realism för ett företag av dess storle XXX's approach has also been permeated by realism, coming from a company of that size
Entered by: Mats Wiman
yrkeskompetens professional qualifications
\"ärenderelaterad shopping\" errand shopping
« Prev

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search