The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco al alemán Bienes inmuebles Translation Glossary

polaco term alemán translation
łąka trwała Dauerwiese
bank ziemi Landflächenreserve
dożywotnik lebenslänglicher Nutznießer
mapa do celów projektowych Lageplan (für Planungszwecke)
metoda korygowania ceny średniej (durchschnittliche) Preisanpassungsverfahren
Entered by: Erzsébet Czopyk
nabycie z majątku odrębnego Erwerb aus dem Vorbehaltsgut
nieruchomość lokalowa Immobilie
nieruchomość zabudowana budynkami Liegenschaft mit Gebäuden
nieruchomości niemieszkalne Nichtwohnimmobilien
o powierzchni mit einer Fläche von ...
odpisać bezciężarowo (ksiegi wieczyste) lastenfrei abschreiben
odrolnienie Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen (in Bauland)
okazanie Abstecken
opłata adiacencka Erschließungsbeitrag
operat szacunkowy Verkehrwertgutachten
opróżnione miejsce hipoteczne frei gewordene Pfandplatz (leere Pfandstelle) lub leere Hypothek *
prawo do użytkowania wieczystego Erbnießbrauch
renta lokalizacyjna der positive Standortfaktor
repery głębinowe Höhenpunkte/Nivellementszeichen
skrot \"zbd.\" w odpisie z ksiegi wieczystej bebaut
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu genossenschaftliches Wohneigentumsrecht
spoldzielnia mieszkaniowa Wohnungsgenossenschaft
stan techniczno-użytkowy nieruchomości der technische Gebrauchtzustand
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung
teren przeznaczony na usługi ogólnomiejskie Flächen für den Gemeinbedarf
umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami Nutzungsvertrag für Grundstücke mit Wasserflächen
Entered by: Małgorzata Gardocka
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz über Immobilienwirtschaft, Immobilienwirtschaftsgesetz
władać nieruchomością Sachherrschaft über das Grundstück ausüben
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego genossenschaftliches Eigentumsrecht an einer Wohnung
Entered by: Mirosław Wagner
wniosek o przyznanie na własność działki Antrag auf Einräumung des Eigentums/Eigentumsrechtes an einem Grundstück
Wojewódzki Konserwator Zabytków Denkmalkonservator der Woiewodschaft
wskaźnik krotności opłaty Vervielfachungsfaktor für die Gebühren
Entered by: Sonja Stankowski
współużytkownik wieczystego gruntu Miterbnießbraucher
wspolnota mieszkaniowa Wohnungsgemeinschaft
Wyciąg z rejestru lokali Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Kataster)
wyodrębnienie z księgi wieczystej Abschreibung im Grundbuch

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search