The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco a alemán Derecho: patentes, marcas registradas, derechos de autor Translation Glossary

polaco term alemán translation
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń... Bescheinigung über Betriebserlaubnis von Bauwerken und Einrichtungen
cechy przedznamienne/ część przedznamienna Oberbegriffsmerkmale/Oberbegriff
Entered by: Małgorzata Gardocka
charakter blokujący hindernde Wirkung
Ersatzvermerk Adnotacja o zastąpieniu (uprzednio obowiązującej) normy
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej landesspezifische technische Spezifikationen des EU-Mitgliedstaates
księga znaku Corporate-Design-Handbuch/Manual
likwidacja niepodjętego depozytu Auflösung des nicht abgehobenen Garantiebetrags
nośniki materialne materielle Träger
pola eksploatacji Nutzungsarten
prawa zależne verwandte Schutzrechte
prawo do wykorzystania praw własności przemysłowej Recht auf Ausübung der gewerblichen Schutzrechte
Entered by: Mirosław Wagner
procedury dopuszczenia do eksploatacji Verfahren zur Erteilung der Betriebserlaubnis
produkty pozostające pod własną odpowiedzialnością Produkte, die die Eigenhaftung umfasst
subrogacja Abtretung von Rechten
zbieżność Ähnlichkeit
Entered by: Szymon Metkowski
znak słowno-graficzny Wort- und Bildmarke
znak towarowy gwarancyjny Garantiemarke

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search