The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco al alemán Derecho: contrato(s) Translation Glossary

polaco term alemán translation
na kolejny okres oznaczony für einen weiteren begrenzten Zeitraum
pod rygorem odesłania faktur unter Androhung der Zurückweisung der Rechnungen
Entered by: Olaniza
... z mapy nr......... Kartenblatt Nr.
Abweisung mangels Masse oddalenie (postępowania) z braku masy
adres ma skutek w postępowaniu spornym die Anschrift/Adresse ist (rechts)wirksam auch im Streitverfahren
agent/ umowa agencyjna Handelsvertreter / Handelsvertretervertrag
Augenscheinnahme forma wizualna
awaryjny zapas Sicherheitsbestand (an fertigen Erzeugnissen/Fertigerzeugnissen)
¦wiadectwo Wypełnienia Gwarancji Bescheinigung der Garantieerfüllung
żądanie prawidłowego wykonania umowy Aufforderung zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung
badania techniczne i dozorowe sprzętu. technische und überwachungstechnische Prüfungen der Ausrüstung
bez nieuzasadnionej zwloki ohne unbegründeten Verzug
bez uwag ohne Anmerkungen
bogate tradycje historyczne traditionsreiche Stadt
brakujący miesiąc für jeden verbleibenden Monat
cesja wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego Abtretung/Weitergabe der Forderungen des Herstellers/Lieferers gegenüber dem Besteller
charakter otwarty offener Vertrag
czynności sądowe i pozasądowe gerichtliche und außergerichtliche Tätigkeiten
dalsze pełnomocnictwo procesowe Untervollmacht
data pewna feststehendes Datum
data pewna feststehendes Datum
dem Grunde und der Höhe nach co do zasady i co do wysokości
dem Verkäufer sind (Mängel, Belastungen, Fehler) nicht positiv bekannt Sprzedający nie wie nic o istnieniu wad
demobilizacja Abholung
dialog konkurencyjny wettbewerblicher Dialog
Dla potrzeb niniejszej umowy im Rahmen dieses Vertrages
dochowanie należytej staranności np. Beobachtung der erforderlichen Sorgfalt (por. komentarz)
Entered by: Szymon Metkowski
dokumentacja techniczno-ruchowa technische/ betriebstechnische Dokumentation
dokumenty poufne vertrauliche Dokumente
dopłaty (do kapitału zakładowego) Nachschüsse
dyrektor operacyjny operativer Direktor
działający w osobach vertreten durch
faktura korygujaca Korrekturrechnung
fundusz zalozycielski fundacji Gründungskapital der Stiftung
fundusze dorobkowe Zugewinn
jak oswiadcza nach seinen Angaben
Jednostka ewidencyjna Gemarkung
jeweils einzeln (każdorazowo) osobno
Entered by: Dariusz Rabus
kod numeryczny numerischer Code
Konsul Generalny RP Generalkonsul/Generalkonsulin der RP
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search