The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

polaco al alemán Contabilidad Translation Glossary

polaco term alemán translation
aktywna politka kursowa aktive Wechselkursstrategie
asygnata przychodowa - dokument KP Kassenbeleg Einnahme
bufor Puffer
certyfikacja jakościowa przedsiębiorstwa Qualitätszertifizierung (des Unternehmens)
dekretacja Kontierung
delegacja służbowa Dienstreise
Entered by: Szymon Metkowski
do obrotu Zum Handel
dotychczasowe umozenie bisherige Tilgung
działalność statutowa Satzungstätigkeit; satzungsmäßige /satzungsgemäße T.
dziesięciokrotna wartość nominalna udziału zehnfacher Nennwert des Anteils
Ewidencja wartościowa wertmäßige Erfassung
ewidencja zdarzeń i operacji gospodarczych (Ordnungsmäßige) Erfassung aller Geschäftsvorfälle
FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fonds für garantierte Arbeitnehmerleistungen
jest zbliżona beläuft sich auf annähernd
Kancelaria Biegłego Rewidenta Wirtschaftsprüferkanzlei
kluczowy biegły rewident verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Entered by: Sonja Stankowski
konta pozabilansowe außerbilanzielles Konto
konto nettingowe Nettingkonto
Krajowy Standard Rachunkowości Nationaler Rechnungslegungsstandard
metoda pełna vollkonsolidiert
metoda praw własności Equity-Methode
metoda stałej stopy procentowej Festzinssatz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Internationale Rechnungslegungsstandards
n.k.u.p. (steuerrechtlich) nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
nadwyżka wartości sprzedaży Kapitalrücklage / Agio aus der Ausgabe von Aktien
Entered by: Erzsébet Czopyk
nieopodatkowany unversteuert
Entered by: Sonja Stankowski
niskocenne środki trwałe geringwertige Wirtschaftsgüter
obce środki trwałe fremde Anlagen
obrotowość Umschlagshäufigkeit
Ocena wiarygodności kredytowej Beurteilung der Kreditwürdigkeit
odbiór godzin Freizeitausgleich
Entered by: Szymon Metkowski
Odpis aktualizacyjny Zuschreibung
odpis aktualizujący Wertberichtigung
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Abschreibung
odsetki budżetowe Säumniszuschläge (gegenüber dem Staatshaushalt)
opłaty środowiskowe Umweltabgaben
Oplata produktowa Produktgebühr
OT-przyjęcie środka trwałego Eingang der Sachanlage
otwarcie ksiąg rachunkowych die Eröffnungsbilanz
PFRON-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Staatlicher Fonds für Rehabilitation Behinderter
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search