The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

italiano al neerlandés Derecho: contrato(s) Translation Glossary

italiano term neerlandés translation
ad ogni e qualsiasi titolo, ragione o causa uit welke hoofde en door welke reden of oorzaak dan ook
Entered by: Maaike van Vlijmen
ad opponendum met verzet
Entered by: Kira Laudy
addetti personeel
aderenze, pertinenze, adiacenze, sovrastanze uitgebouwde, toebehorende, aangrenzende en opgebouwde delen
ai fini di ten behoeve van/met het oog op
Ai sensi dell'art. XX/L. XXX/XX Als bedoeld in art. XX van de Wet XXXX
ai soli fini degli adempimenti pubblicitari uitsluitend ter nakoming van de openbaarmakingsplicht
Entered by: Lucia Caravita
all’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge vaststelling van de vervulling van de wettelijke voorwaarden
assumere e concedere aannemen en toekennen
C.Cass. n.XXXXX/2001 en C.Cass. n.YYYYY/1995 arrest nr. xxxx/2001 (etc.) van de Corte di Cassazione
c.p.c. wetboek van burgerlijke rechtsvordering
censito ingeschreven
che (...) abbia rivalsa alcuna zonder dat X aanspraak kan maken op schadevergoeding
che ne disciplinano regelen
clienti direzionali Key Accounts
Con la presente scrittura le parti costituiscono tra loro alcun rapporto di lavo Middels de onderhavige akte vestigen de partijen...
Entered by: Lucia Caravita
con metodo congiuntivo verbindende methode
concessione edilizia in sanatoria regularisatievergunning (België)
Entered by: Lucia Caravita
Contratto a monte Broncontract
decisione adottabile disgiuntamente bij verschillende meningen t.o.v. een aanneembaar/te nemen besluit/beslissing
di null'altro avere a pretendere niets meer te vorderen te hebben
Entered by: Lucia Caravita
disgiunta/congiunta gescheiden/gezamenlijke
divisione informale afdeling casual kleding
ente aziendale bedrijfsafdeling
ergo dus
Entered by: Kira Laudy
Estratto per Riassunto dai Registri degli Atti di Matrimonio Uittreksel uit het huwelijksregister
Entered by: Lucia Caravita
fascia di terreno fronti stante de strook grond vóór (de provinciale weg)
firma libera e singola aparte tekenbevoegdheid
fonte del potere rappresentativo bron van vertegenwoordigingsbevoegdheid
Entered by: Suzanne de Loos
in bonis welgesteld
Entered by: Kira Laudy
in sede di opposizione allo stato passivo Tribunale in sede: de rechtbank bij wie de zaak aanhangig werd gemaakt
Entered by: Kira Laudy
in via congiunta l'uno con gli altri tezamen met
in via istruttoria in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek
Entered by: Kira Laudy
individuate nel piano afzonderlijk beschouwd in het plan
intendendosi beschouwen
lavoro subordinato-attesa occupazione werk in loondienst - werkzoekende
liberazione del terreno dagli usi civici su di questo gravanti Zij hebben de grond bevrijd van de daarop geldende gemeenschappelijke genotsrechten
Entered by: Lucia Caravita
mobiliari e immobiliari roerend en onroerend goed
nominando benoemen
ove in sede di nomina ten tijde van/tijdens de benoeming
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search