The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

húngaro a inglés Derecho: (general) Translation Glossary

húngaro term inglés translation
úgy a megállapított bírság, adók módjára kerül behajtásra then the fine will be collected in the same manner as taxes
Büntetés-végrehajtási Csoport Law-Enforcement Department
Entered by: Peter Simon
"nem bontotta ki teljesen az igazságot" "did not reveal the entire truth (about)"
(önálló) törvényi tényállás (independent) statutory definition
(időszak) eredményesen telt el (period) was successful
Entered by: Ildiko Santana
(természetes személy) korlátlan kötelezettségvállalása (natural person's) unlimited commitment
Entered by: Ildiko Santana
*** a./ pontja*** point a) of Subsection ***
Entered by: Erzsébet Czopyk
***A házasság felbontására irányuló elhatározásuk*** their decision towards the dissolution of the marriage
Entered by: Erzsébet Czopyk
***befolyásmentes*** without any external influence
Entered by: Erzsébet Czopyk
... a régió éllovasából Magyarország a térség sereghajtója lett. front-runner / straggler
...helye nincs ...will not be entertained
1/1 tulajdon Share of property: 1/1
Entered by: Erzsébet Czopyk
12/2002. (V.9.) EüM rendelet Decree No. 12 of 2002 (May 9) of the Minister/Secretary of Health
Entered by: JANOS SAMU
190 § (1) bekezdés a) pontja Section 190(1)(a)
2004 augusztusaban.... see
300 nap fogházban letöltendő szabadságvesztés 300 days of imprisonment / confinement
4/2010, évi (I. 19.) OKM rendelet 14. § (1) m) Decree No. 4/2010 (I.19) OKM of the Minister of Education and Culture, Section 14 (1)(m)
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, Government Decree 90/2010 (26 March) on the Order of the Operation of the National Security...
Entered by: JANOS SAMU
A balos média szolgai csöndje Submissive silence of the leftist media
a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel No criminal record
a hatáskör gyakorlója person exercising power / authorized representative
Entered by: Ildiko Santana
A házkutatást szenvedő the subject of the search warrant
a kiadmány hiteléül certified true copy
A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény Act/Law IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion (and the Churches)
A másolat az eredeti okirat egészét képezi. This is a (true and) complete copy of the original document.
Entered by: JANOS SAMU
A.U (vagy A.Ü) Registry Ordinance
adók módjára behajtandó köztartozás public dues collectible as taxes
Entered by: dr. Imre Körmöczi
agyontámogatott oversubsidized
aktatologatás paper-pushing
alapeset basic definition
alaposan gyanusítható (to be) reasonably suspected (of)
alatt álló under criminal indictment
Anyagi-jogi substantive deadline
arra az álláspontra jutott came to the conclusion
Entered by: Erzsébet Czopyk
Az ügy vitatott Contested case
Az eredeti okiraton változtatás, sérülés vagy más aggályt keltő körülmény nincs. No modifications, damage or any other area of concern are visible on the original document.
azonos ranghelyen álló with the same ranking
Entered by: dr. Imre Körmöczi
Átadási letartóztatás arrest for surrender
áthelyezés transfer
átmeneti nevelés, tartós nevelés temporary care, extended (foster) care
Entered by: JANOS SAMU
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search