The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al sueco Ingeniería: industrial Translation Glossary

alemán term sueco translation
Akquisitionstätigkeiten marknadsföring
abhängen hänga ner
Abnahmeprüfzeugnis se nedan
Abnutzungsvorrat slitagereserv, förslitningspotential
Abwurfleiste styrplåt, avvisarlist
Anlage (i den här kontexten) system
Anlagenführer anläggningsansvarig
Anschraubwirbel lyftögla
anwalz förvals
Anzeige visare, indikator, display, synglas, nivåglas, mätare
Attika attika, bröstvärn, balustrad
Aufbaurichtlinien + hela meningen påbyggnadsriktlinjer, påbyggnadsanvisningar, monteringsanvisningar
auflaufen blir skev/defomreras
Aufstiegshilfe uppstigningsanordning
Entered by: anders mansson
ausbringen spridas; sorteras ut
Ausgabe aktivering/utlösning
Auslaufspannfutter chuck på utloppssidan
Auslegung nominell kapacitet
Entered by: Anna Rehn
aussteuern skickas (ut-)värdet
über Lager mellanlagras
Bahnkante banans kant
Entered by: Fredrik Pettersson
Baugruppenzeichnung sammanställningsritning, delsammanställning
Baulich konstruktions-, konstruktiv, byggtekniska , konstruktionstekniska
Baustahl allmänt konstruktionsstål
Benebelungseinrichtung dusch, sprayanordning, luftfuktare, sprits
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften föreskrifter från yrkesförbundet, gällande föreskrifter
Betriebsanzeige driftsindikering, driftsindikator, driftsstatuslampa, kontrollampa
blende övertäckningar, täcklister, lister, skyddsplåt
Entered by: Mats Wiman
Bremse bricht während der Haltezeit auf bromsfunktionen bortfaller under hålltiden
Bremse eingefallen bromsen har fallit
Bunkeraufsatzfilter silofilter
Dampflanze ångrör, ångspolrör
Dampfregister ångvärmeväxlare, ångbatteri
Dampfsättiger ångmättare
Dampfschlag ångslag
Deckenstrahlplatte takvärmeanläggning, takvärmeelement
Entered by: Mario Marcolin
direkt aus direkt från
Entered by: Fredrik Pettersson
Disco-Rückschlagventil DISCO Backventil
Entered by: Mario Marcolin
Dokmuentationsbevollmächtigter befullmäktigad att sammanställa dokumentationen
Entered by: Anna Rehn
Doppelbartschlüssel dubbelaxnyckel
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search