The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

alemán term sueco translation
15-jähriges Betriebsjubiläum 15-årsjubileum
Ankaufsrecht Inköpsrätt
Antragender anbudslämnare
Auftritt våra sidor på Cadenas
aus einer Hand full-/heltäckande service(ställe)
Ausschreibung anbudsförfrågan
Aussonderungen separering
übernehmender övertagande
übertragender överlåtande
bösgläubigkeit / guten glauben ond tro; god tro
Behördenrabatt rabatt till myndigheter
Bereich Compliance juridiska avdelningen
Bezugsrechnung kreditfaktura/kreditnota
Entered by: Görel Bylund
billingendem Ermessen godkännande
Entered by: Mats Wiman
deliktische Verschuldenshaftung straffbart vållande
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Civilingenjör i industriell ekonomi
er trägt dazu bei... Herr X:s uppgift är att...
Erfüllungshilfen ställföreträdare
Erst- und Spätinformation initial och sen information
Fachbeitrag anförande, föredrag
Gefahruebergang faroövergång, övergång av faran
gegenständliche Leistungen prestatoner/tjänster som är föremål för avtalet
Handelsfähigkeit möjlighet att marknadsföra
Hellene grek
herstellerverbunden tillverkarägd, producentägd
im Wege der Anwachsung genom tillväxt
implizierte oder explizite underförstådda eller uttalade
in beliebigem Masse i önskad omfattning
Inverzugsetzung försättande i dröjsmål
Entered by: Mats Wiman
Ist-Daten, Ist-Umsatz, Ist-Informationen, Ist-Personalkosten verkliga, faktiska, aktuella
Entered by: Mats Wiman
Kaufmännische Betreuung administrativ service/rådgivning
Kaufmännische Qualität kvaliteten på den ekonomiska/administrativa rådgivningen
Kontaktaufnahme kommunikation
Entered by: Mats Wiman
Kostenbeteiligung kostnadsdelning
Lagerführung lagerstyrning
Manufaktur manufaktur
Max Mustermann Sven Svensson
Entered by: Görel Bylund
MHD bäst före-datum
Mischkonzern diversifierad koncern
mittelständische Geschäftsabläufe affärsprocesser i medelstora företag
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search