The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al polaco Bienes inmuebles Translation Glossary

alemán term polaco translation
Sachwertverfahren podejście kosztowe
A-/ B-/ C-Lage lokalizacja A/B/C
anfechtbare Bescheide decyzje zaskarżalne
öffentlich angebotene Anteile udziały (tu:w spółkach) będące w obrocie publicznym
Entered by: Jacek Zukowski
Übergang Besitz, Nutz und Lasten przejście posiadania, pożytków i ciężarów
Borde krawężniki
Eigentümerschuldbrief list dłużny właściciela
Entered by: Mirosław Wagner
Erbbaurechtsausgeber właściciel obciążający nieruchomość prawem zabudowy
Flurstücknachweis wypis dot. działki ewidencyjnej/informacje dot. działki ewidencyjnej
Gebäudesteuerrolle księga podatku budynkowego
GRENZKATASTER (G) kataster granic prawnie ustalonych
Grundsteuermutterrolle matrykuła podatku gruntowego
Heimmindestbauverordnung Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań budowlanych
Immobilienkaufmann specjalista ds. nieruchomości
Entered by: Olaniza
Kaufpreis-/Sachwert-Faktoren indeksy cen transakcyjnych/wartości użytkowych
Negativzeugnis Zaświadczenie o braku przeszkód
Nutzwert wartość użytkowa
Sanierungsvermerk wpis w księdze wieczystej o modernizacji nieruchomości
skrót BV spis inwentaryzacyjny
Stg. (Stiege) klatka schodowa
Verzichtserklärung (der Gemeinde) auf Vorkaufsrecht oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu
vollstreckbare Ausfertigung odpis z klauzulą wykonalności
Wirkverluste straty energii czynnej

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search