The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a polaco Derecho: contrato(s) Translation Glossary

alemán term polaco translation
anerkennen przyjmuję do wiadomości
bei sonstigem Anspruchsverlust und Fiktion der Genehmigung pod rygorem utraty roszczeń oraz uznania dostawy za przyjętą
Mangelfolgeschäden Szkody wynikłe z braku ciągłości dostaw
Qualitäts-und Güteabzüge Redukcja jakości i gatunku
Schutzbezeichnung chroniona nazwa pochodzenia
Streiks und Aussperrungen strajki i lokauty
(vermischer) Bestand rzeczy/przedmioty w zmieszanej/wymieszanej postaci
(Versicherungsansprüche) sind in... einklagbar roszczeń z tytułu ubezpieczenia można dochodzić przed sądami (przymiotnik)
a.A. hier: (Steinheim) am Albuch
Abgabe der Unterlassungserklärung złożenie oświadczenia o zaniechaniu
abgelten zrekompensować
Abgrenzung des Konsolidierungskreises rozgraniczenie zasięgu konsolidacji
Abschluß eines Joint Ventures zawarcie umowy spółki joint venture
Abtretung in Hoehe des Einkaufspreises cesja w wysoko*ci ceeny zakupu
Abtretung offen legen ujawnić przelew wierzytelno¶ci
akt poświadczenia dziedziczenia Erbschein
Aktienoption auf Aktien opcja nabycia/ zakupu akcji
Aktionskosten zryczałtowana opłata manipulacyjna
Alleinvertriebsvertrag Umowa wyłączności w dystrybucji / dystrybucji wyłącznej
Entered by: Szymon Metkowski
allgemeine Geschäftsbedingungen Ogólne warunki handlowe
Als Berechtiger verzichte ich auf das zu meinen Gunsten begründete Wohnungsrecht re
als genaues Lieferdatum werden 2 Wochen nach Bestellungseingang festgelegt jako dokładną datę dostawy ustala się termin (po upływie) dwóch tygodni od momentu wpłynięcia zamówienia
als Gewinn vorgetragen werden przenieść zysk (na następny rok)
als Kapazitätsplatz jako miejsce o odpowiedniej zdolności produkcyjnej
Alters-/Ruhebezüge emerytura lub renta
am Nächsten kommen ... najbardziej zbliżone..
an Erfüllungs Statt datio in solutum/ świadczenie w miejsce zobowiązania
angefallene und nicht mehr abwendbare Kosten koszty zapadłe, których już nie można uniknąć
angereifte Erträgnisse naliczone przychody
Annahmeverzug zwłoka w odbiorze przedmiotu kupna
anrechnen zaliczać na poczet
Entered by: Dariusz Rabus
Ansprüche auf Erfüllung roszczenie o wykonanie zobowiazania
Ansprüche herleiten wywodzic roszczenia z (tytulu)
Anteile/Beteiligungen akcje/udzialy
anteilig tu: przypadajacy
Antragsteller/Antragsgegner powód/pozwany
Anzahlungsbürgschaft gwarancja zwrotu zaliczki
Arbeits-und Sozialgerichtsgesetz Ustawa o sadach pracy i ubezpieczen spolecznych
Arglist w zdaniu Odpowiedzialnosc sprzedawcy w wypadku podstepnego zatajenia/podstepu lub winy umyslnej nie zostaje naruszona
außerordentliche Kündigung wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search