The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al polaco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

alemán term polaco translation
Abfragesystem system udostepniania danych
Abruf eines Vorgangs wywołanie operacji (procesu)
Abrufstation terminal
Abschlußstecker terminator
Absolutimpulscodierer koder impulsowy - bezwzględny
Alarm läuft beim Wachschutz auf alarm jest meldowany u ochrony
Alarmvorlauf ustawienie (czasu) alarmu
Entered by: Dariusz Rabus
Anlagenanschluss (ISDN) Dostęp podstawowy z centralką abonencką (ISDN) / przyłącze (ISDN) z centralką abonencką
Anlagestamm + Wartungsstamm Dane podstawowe urządzeń + dane podstawowe dotyczące konserwacji
Entered by: Wojciech Modrzycki
Anwendungsentwicklung=AE programowanie aplikacji
Arbeitssystem system roboczy / system pracy
Architektur(handbuch) Podręcznik architektury
auf ein "kalkulierbares" Maß beschränken ograniczyć do przewidywalnego zakresu
Entered by: Jacek Zukowski
Aufbaudatei tu: plik projektu
Auflassungen zadania/prace/operacje
Ausschreibung przetarg
aussondern wyeliminować
Ausweichrechenzentrum zapasowy ośrodek obliczeniowy
Auswirkungen von Netzrückwirkungen skutki negatywnego oddziaływania na sieć
Authentifizierung gegenüber Dritten uwierzytelnianie w stosunku do osób trzecich
übergreifender Benutzer Użytkownik globalny
Übergabedatei plik danych aktualizcji
Übernahmefeld Pole \"Przejmij\"
BabSi Konstruowanie Wykresów Ruchu (KWR)
Basisverzeichnis fur Warenstammgrafiken löschen Skasować katalog bazowy plików graficznych podstawowych (stałych) danych towarów
Bearbeitungszustand über EDV erkennen Odczytać stan przetwarzania danych za pomocą systemu
befindet sich in der Bearbeitung durch den Riskmanager ... podlega opracowaniu przez managera (mendzera) ryzyka
Bemaßung aktiv angezogen Sprawdzenie czy linie wymiarowe zostały aktywnie przyciągnięte
bereichsübergreifend tu: ogólnie dostępne (dla wielu wy/działów firmy)
Entered by: Jacek Zukowski
Betrieb oferowanie, udostępnianie
Bildschirmmeldung komunikat ekranowy
Busruhe (bei CAN-Bus) tryb nasłuchu (na magistrali CAN)
Busteilnehmer urządzenie/-a podłączone do magistrali
Data Warehouse hurtownia danych
Datenfernübertragung (DFÜ) teletransmisja danych
Datenstammhaltung przechowywanie danych podstawowych
Datumswert wartość daty
DMZ Strefa zdemilitaryzowana (DMZ)
Drittanbieter (rozwiązania) innych oferentów
E-ID-Werber osoba ubiegająca się o wystawienie elektronicznego dowodu tożsamości
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search