The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al polaco Historia Translation Glossary

alemán term polaco translation
Ausruf [bei einer Versteigerung] cena wywoławcza
Auszügler dożywotnik
Auszughaus dom dozywotni
Authentikum autenticum
Bauerschaft kolonia
Denkmalkultur zwyczaj wznoszenia pomników
die Drohung fallen lassen grozić
die Kappung odcięcie
ehemalige Ostgebiete dawne tereny wschodnie
Entered by: Piotr Fras
ein Nichtdeutscher nie-Niemiec
Erfolgsnachweisung raport skuteczności (w zakresie wykrywalności przestępstw)
Feindverbindung kontakty z wrogiem
Fundgrübner posiadacz kopalni
Grundentlastung zniesienie ciężarów gruntowych
Heeresremonteamt Stadnina koni wojskowych
Jagdstern gwiazda łowiecka
Kammergut dóbr kameralnych
kostenpflichtig verurteilt wurde. skazać wraz z obowiązkem poniesienia kosztów
Landmeister mistrz krajowy
Mäßigkeitsbewegung ruch trzeźwości
minderwertiger Liebhaber marny kochanek
mit Beibehaltung alles bewährten Bessern ulepszać zachowujÄ c sprawdzone rozwiÄ zania / tradycje
Naturalübergabe (Natural-Uebergabe) fizyczne przekazanie
Oberitalien Północne Włochy
Privatisierungserlose wpływy (dochody) z prywatyzacji
Reichsheerfahrt wyprawa wojenna Rzeszy
Rindenschäler korowacz drzew
Schlosskirche Kościół warowny
Staatsräume sale i komnaty
ständisch o strukturze stanowej
Straßenangerdorf wieś placowo-ulicowa
Studentenbewegung ruch studencki
Sudauen Jaćwież
undotierte Ehe małżeństwo zawarte bez (wniesionego) posagu/ uposażenia jednej ze stron
Versicherungshascherei uganianie się za ideami ubezpieczeń społecznych
Verteilerzentrum centrum dystrybucji
Wehrmachtsauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene Biuro Informacyjne Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców
Zu- und Anspruch roszczenia
Entered by: Małgorzata Gardocka
[Offieziersrang] z. V. (Dienstgrad während des 2. WK) przywrócony do służby oficer emerytowany (niem. siły zbr. podczas 2 WS)

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search