The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán a polaco Biología (biotecnología/química, microbiología) Translation Glossary

alemán term polaco translation
humane Neuroblastomzellinien linie komórkowe ludzkiej neuroblastomy
konfirmatorisch angelegt werden analiza/ badanie/ próba konfirmacyjna
1 M Natronlauge roztwor lugu sodowego o stezeniu 1 M (1 mol/dm3)
Abnahme tu: spadek/ obniżenie (stopnia natężenia bólu)
Alteration zmienność
Anti-human-IgG4-AP Konjugat koniugat przeciwciała przeciw ludzkiej IgG4 z fosfataza zasadowa
über die Quantifizierung von Spezifischem IgG4 verfolgen monitorowac przez ilosciowe oznaczenie stezenia specyficznej/swoistej IgG4
Citrat-Stopplösung roztwór zatrzymujący reakcję na bazie cytrynianu
Eigenhemmung autoinhibicja
Entered by: Piotr Fras
exprimieren syntetyzować
festsitzende Organismen organizmy osiadłe
Gesamt-IgE IgE całkowite
gesundheitsbezogen uwarunkowana/ y stanem zdrowia
Hinterlegungsstelle depozyt
Hohe Häufigkeit von Bakterien/Abundanz von Bakterien wysokie zagęszczenie bakterii/abundancja bakterii
IgE-vermittelte Reaktionen reakcja IgE zależna
mit 0.35, 0.70, 3.5 und 17.5 U/ml an IgG4 Antikörpern gegen f01 zawierające przeciwciała IgG4 przeciwko f01 o stężeniach: 0.35, 0.70, 3.5 i 17.5 U/ml
nonlinear nieliniowa
Paranitrophenylphosphat (PNPP) fosforan p-nitrofenylu / p-nitrofenylofosforan
Entered by: Natalie
Proteinstabilisatoren Stabilizatory białka
reafferent odpowiadający zasadzie reaferencji
Resuspendieren przywracanie do stanu zawiesiny
Schädlingsbefall masowe wystepowanie szkodnikow
Schrotschusskrankheit Dziurkowatosc lisci drzew pestkowych
Standardarbeitsanweisung Standardowa Procedura Robocza
Stärkebiosynthese biosynteza skrobi
Tetramethylbenzidine (TMB) tetrametylobenzydyna
Vorfilter filtr wstępny
Würfelbruch destrukcyjne gnicie drewna
Wiederfindung wspolczynnik odzysku
Zulassungsempfehlung pozytywna opinia (rekomendacja) w sprawie dopuszczenia do obrotu dla danego preparatu

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search