The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al polaco Contabilidad Translation Glossary

alemán term polaco translation
Konteninhalte Erfolgsrechnung Zapisy kont rachunku wyników
Abschlussmemorandum informacje i ustalenia końcowe
Entered by: Jacek Zukowski
Abweichend von pomijajac
AfA auf immat.Wrtschaftsg. inkl. Firmenw amortyzacja wartości niematerialnych włącznie z wartością firmy
angesetzt ustalane na podstawie
Anlage UR Załącznik - wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
Aufschlag narzut
Ausbuchung Wyksięgowanie
Aushilfslohn wynagrodzenie za pracę dorywczą
Ausländische Vorsteuer zagraniczny podatek naliczony
Ausweis wykazanie
überzogene Stornoraten nadmierna ilość anulowanych transakcji
Bankabbuchungsermächtigung bankowe upoważnienie do obciążania rachunku
Beibehaltungswahlrecht prawo wyboru zachowania niższego wyznaczenia wartości początkowej
Belegfunktion ist erfüllt stwierdza się rejestrowanie dowodów księgowych
Beschaffungsvorgänge procesy zaopatrzeniowe
Bestandsgefährdung zagrozenie istnienia spolki
Bestätigungsvermerk adnotacja o zatwierdzeniu/potwierdzeniu
Betriebliches Rechnungswesen BRW Rachunkowość zarządcza RZ
Bewertungsvereinfachungsverfahren Uproszczona metoda wyceny
Bilanz ist solide solidny bilans
Entered by: Jacek Zukowski
Bilanzierung- und Bewertungswahlrechte prawo wyboru bilansowania i wyceny
Bonusrückstellungen rezerwa na premie
Darstellungswahlrecht prawo wyboru sposobu przedstawienia danych finansowych
Entered by: Maciej Andrzejczak
debitorische Kreditoren należności od dostawców
die Ergebnisdarstellung ist überführbar Prezentacja wyniku pozwala się transponować/przenieść/dopasować
Diktatzeichen podyktował/ zredagował
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Ryczaltowe odpisy aktualizujace naleznosci
Entered by: MargaretM
Einzelfallprüfungshandlungen czynności kontrolne w odniesieniu do indywidualnych/pojedynczych przypadków
Entlastung absolutorium
Ermessensspielraum zakres uznaniowości
Ertrag kontra Gewinn (bei AG dochód vs. zysk (przy SA)
Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklageant. Przychody z rozwiązania pozycji specalnych z udziałem w rezerwach
Erträge aus der Auflösung von Rückst przychody z rozwiązania rezerw
Erträge aus Gewinnabführung przychody z odprowadzenia zysków
Fehlgeldentschädigung wynagrodzenie z tytułu odpowiedzialności za niedobór w kasie
Entered by: Sonja Stankowski
Fertigungsgemeinkosten pośrednie koszty produkcji
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht należności od jednostek stowarzyszonych
Forderungen mit Factoring należności objęte faktoringiem
Gegenstand przedmiot
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search