The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

alemán al húngaro Derecho: contrato(s) Translation Glossary

alemán term húngaro translation
Einzelplatzlizenz egygépes licenc
***um den nach Zuschuß verbleibenden Saldo*** a hozzájárulás levonása után maradó egyenlegével
Entered by: Erzsébet Czopyk
Abgrenzungsauflösung elhatárolás feloldása
anfallende geldwerte Vorteil kapott nem pénzbeli juttatás
Entered by: Erzsébet Czopyk
Arbeiterkollektivvertrag fizikai munkatársak kollektív szerződése
Entered by: Andras Szekany
Auffanggesellschaft átvevő társaság
Aufsandungserklärung hozzájárulás (beleegyezés) a telekkönyvi bejegyzéshez
aufsaugbares Element magában tartalmazó / felmerülő részek
aufschiebende Bedingung halasztó feltétel
Auftragslage rendelésállomány
Auswahlverschulden Kiválasztásban való vétkesség
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen közjogi különvagyont képviselő jogi személyek
öffentlich-rechtliches Sondervermögen közjogi különvagyon
Entered by: Gabriel Barabás
Beherrschungsvertrag meghatározó befolyásolást biztosító/ anyavállalati szerződés
Beistatut szervezeti és működési szabályzat
Beschäftigungsgruppenjahr munkaév a foglalkoztatási csoportban
Entered by: Ferenc BALAZS
Betriebsgebrechen meghibásodás,-ok
Entered by: Ferenc BALAZS
Beweislastumkehr bizionyítási teher megfordulása
Entered by: Erzsebet Schock
Bewilligungsschreiben jóváhagyási értesítés, írásbeli jóváhagyás
Die Firma zeichnet für die Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaft verantwortlich A cég felel leányvállalata tevékenységéért.
EA rövidítés végfelhasználó, átvevő
Entered by: Pal Toth
EG-Herstellererklärung EU-gyártói nyilatkozat
Erfolgsort eredmény bekövetkezésének helye
Ersatzvornahme kötelezett helyett történő teljesítés
EU-Konformitätserklärung EU-konformitási nyilatkozat
Garantieablöse garanciamegváltás
Gefahr des zufälligen Untergangs véletlen megsemmisülés veszélye
Gesamtzuschnitt általános jelleg
Entered by: Gabriel Barabás
grundstücksgleiche Rechte ingatlanjellegű jogok
Gutbefund jóváhagyás
Haftrücklass szavatossági visszatartás
innerhalb der Zugewinngemeinschaft szerzeményi közösség keretén belül
juristische Person des öffentlichen Rechts közjogi jogi személy
Kaufpreisstundung fizetési haladék
Entered by: Erzsebet Schock
Leistungsbilder szolgáltatási kör
Lohn- und Materialgleitklauseln Bér- és anyagköltségek értékállandósági záradéka
Entered by: Anna Maria Arzt
Mietschein rész-szerződés, részmegállapodás
Entered by: Gabriel Barabás
Mitverschulden vétkes közrehatás
Nachfrist mit Ablehnungsanordnung póthatáridő elutasítási rendelkezéssel
Nebenabrede mellékmegállapodás
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search