The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a turco Medicina: Cardiología Translation Glossary

inglés term turco translation
A 5 French sheath 5f (veya 5 french) sheath
all cause mortality tüm nedenlere bağlı ölüm/mortalite
Entered by: Ilhan Gadis
antitachycardia antitaşikardi
articulation segment artiküler segment
at 88 beats.. nabız 88 iken
best be served en uygun seçeneğin
bipedestation iki ayak üstünde
Entered by: Tuncay Kurt
brachiocephalic vein brakiyosefalik ven
Entered by: Selcuk Akyuz
bradycardia bradikardi
bundle branch block dal bloku
cardiac afterload kardiyak artyük
Entered by: Özden Arıkan
cardiac arrhythmias Kardiyak Aritmileri
cardioverter kardiyoverter
Clear to auscultation bilaterally bilateral oskültasyonda olumsuz bulgu yok
Device Cihaz
fibronecrosis of the arterioles arteriyollerde fibronekroz
Entered by: Tuncay Kurt
fliptop design üstten açılır tasarım
further management tedavinin devamı
heaves inip-kalkma
Entered by: Tuncay Kurt
hypopnea hipopne
inside lining iç duvar
Entered by: Özgür Salman
intracardiac electrogram intrakardiak elektrogram
miscannulation hatalı kanülasyon
Entered by: Aziz Kural
noncontributory katkısı yok
pathognostic patognostik
Entered by: Tuncay Kurt
permanent supraventricular tachyarrhythmias permenant supraventriküler taşiaritmi
proximal shaft proksimal şaft
sensing sensing
sinus node Sinüs düğümü
steno-insufficiency darlık ve yetmezlik
suture sütür
tachyarrhythmia taşiaritmi
Entered by: Özden Arıkan
vasculature vaskülatür
velocity vector imaging hız vektörü görüntüleme(si)
Entered by: Özden Arıkan
ventricular pacing - dual chamber pacing ventriküler uyarım - çift/iki odacıklı uyarım

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search