The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Derecho: impuestos y aduanas Translation Glossary

inglés term turco translation
'forfeiture' of seized cash ele geçirilen nakit paranın zoralımı
(at) Summary Warrant ödeme/icra emri
Entered by: Aziz Kural
acquisition law iktisap yasası
acquisition tax iktisap/edinme vergisi
İşsizlik Sigorta Primleri İşveren Payı Employer\'s contribution to unemployment insurance premiums
C/O ITS ITS aracılığı ile
Entered by: Aziz Kural
charter capital kuruluş sermayesi
cheque surplus rebates çek fazlası iadeleri
Entered by: Selçuk Dilşen
circuit court gezici mahkeme
claim quantity Talep miktarı
Commonwealth of Kentucky State at large Kentucky Eyalet Noteri
Entered by: Nihan Pekmen
Contingent income withholding şartlı gelir tevkifatı
Entered by: hfilik
credit in a legal dispute hukuk davasına konu hak iddiası
decision appealed karar temyize götürüldü
derivative visa aile birleşimi vizesi
Entered by: Özden Arıkan
DIRT (Deposit Interest Retention Tax) Mevduat Faiz Kazancı Vergisi
gecikme faizi ve zamları overdue interest and surcharges
Immediate Income Withholding anında gelir tevkifatı
Entered by: hfilik
manner of challenge itirazın türü
maritime privileged credits Denizcilik ektörü Kredileri
maritime wage claim gemici aylık talebi
no inquiry hiçbir soruşturma (öngörülmediğinden)
Entered by: Zeki Güler
over the page Takip eden/sonraki/ilerleyen sayfa(lar)da
Entered by: Aziz Kural
Plenary Suit sulh ve hukuk mahkemesi davası
Priority of maritime liens gemi alacaklısı haklarının önceliği
progressive tax artan oranlı vergi
Public Document resmi belge
raise a warrant icra emri çıkarmak
Entered by: Aziz Kural
regressive tax azalan oranlı vergi
Seizure tedbir koymak
Entered by: Ali Bayraktar
severance tax istihraç vergisi
Teamlead payroll Personel Muhasebesi Şefi/Müdürü/Yöneticisi
Uniform Gift to Minors Act reşit olmayan kişilere ait mal varlıklarının yönetimine dair yeknesak kanun

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search