The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Seguros Translation Glossary

inglés term turco translation
çıkma \"cash in/out retirement account\" or \"withdraw from retirement plan\"
Black-Out period Yasak Dönem
cap faiz haddi; ödeme limiti; had; üst limit
Entered by: Özden Arıkan
Claims Adjuster hasar eksperi / dispeçeri
claims-made policy talebe dayalı poliçe
condition precedent ön koşul
continued compliance sürekli uygunluk
fee-for-service insurance program "hizmet başına ödeme" esaslı sigorta programı
govern esas alınma
govern a company şirketin tabi olduğu
Inquiry costs sorgulama maliyetleri
Entered by: Gulay Baran
latter's sigortalanan kişinin
Entered by: Zeki Güler
Life Contingency hayat riski
Entered by: Ali Bayraktar
Life Settlement devir zeyili
linked insurance agents bağlantılı sigorta acenteleri
longform agreement ayrıntılı/ nihai anlaşma
Entered by: Özden Arıkan
Loss-time incident zaman kayıplı olay
named peril and time element pollution exclusion isimlendirilmiş riziko ve zaman esaslı kirlenme muafiyeti
Entered by: Selçuk Dilşen
non-creditor insurance kredisiz sigorta
on için
original invite davetiye
Entered by: Zeki Güler
Outbound sales müşteriyi arayarak satış
Patient compensations Hasta tazminatları
Entered by: Zeki Güler
Professional Indemnity Insurance meslekî sorumluluk sigortası
Protection insurance koruma sigortası
Run-off coverage Tasfiye sonrası (sigorta) kapsamı
Saving outstandings ödenmemiş tasarruflar
so calculated bu şekilde hesaplanan
Entered by: Zeki Güler
solid result nihai sonuç
subrogation halefiyet
Surplus Lines reasürans
tail policy zeyilname
title insurance underwriter tapu sigorta şirketi/ yüklenici
Entered by: Özden Arıkan
unit-linked funds birim bağlantılı fonlar
vaulting of cash Kasada saklama
whilst in or upon the premises içinde veya üzerindeyken
with-profit contracts kâra iştirakli poliçe

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search