The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Historia Translation Glossary

inglés term turco translation
'Hairy Pants' Ragnar Ragnar Hairy Pants veya Ragnar Lotbrok
all along the quayside tüm rıhtım boyunca
anointing meshedilmiş
but aksine/yerine
clay tablet kil tablet
Council of Constance constance konseyi
early başlarında
Emancipation Proclamation Azat Bildirisi
gold-laden altın varak (mozaik)
Entered by: Aziz Kural
high water mark of Confederacy konfederasyonun gücünün en üst sınırı/seviyesi
Entered by: altugk
iayalar yayalar
in his turn kendisi de
Kilroy was here Kilroy buradaydı
Entered by: Aziz Kural
late sonlarında
Latin lover latin aşık
Linear B lineer B
lit. birebir çevirisi
Entered by: Aziz Kural
make great büyütmek
media hype medya şişirmesi
megalithic megalitik
model on örnek almak
Entered by: Nuri Razi
not just one option birçok seçenekten biri değil
or bir başka deyişle
Entered by: Zeki Güler
portico revak
promote disaffection itaatsizliği/ayrışmayı/bölünmeyi teşvik etmek
Entered by: Zeki Güler
red chalk drawing kırmızı tebeşir çizimi
removes farklılık derecesi/değişikliğe uğrama
Entered by: Aziz Kural
renowned of old tarihte ... ile ünlenmiş/isim yapmış
Entered by: Bihter Kartheuser
repair from Chaldea Kaldea'dan yola çıkarak gittiği
Entered by: Zeki Güler
scil. yani
Entered by: Aziz Kural
see discussion below aşağıdaki görüşleri inceleyin/ aşağıdaki tartışmalara bakınız
Entered by: Aziz Kural
settlement uzlaşma
shepherd (race) boy (topluluk/ırk)
Entered by: Zeki Güler
stand forth Tanıklık edecektir
Entered by: Zeki Güler
The Diggers kazıcılar
the Ionian League İyonya Birliği
The Levellers eşitlikçiler
the recession is at an end ekonomik durgunluk
Transitional fossil geçiş fosili
tribute empire haraç imparatorluğu
Entered by: chevirmen
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search