The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a turco Finanzas (general) Translation Glossary

inglés term turco translation
AT THE COUNTER şubesinde
Entered by: Zeki Güler
drivers back then did not seem to mind sürücüler o zamanlarda galiba buna önem vermiyordu
fair market value adil piyasa değeri
Entered by: hfilik
tight spreads düşük/dar makas (aralığı)
"to become more of an issue" "daha fazla ön plana çıkmak" (önem arzetmek / önem kazanmak)
(deeply in the) money call option çok fazla parada satın alma opsiyonu (asli değerli opsiyon)
Entered by: Dagdelen
(To) move up the close kapanış seviyesini yukarı çekmek
Entered by: Giray Türkmen
100$ OR $100, 100 $
acquirer edinen/iktisap eden/müktesip
acquisitions and dispositions yatırımlar ve tasarruflar
Entered by: hfilik
additionality katkısallık
adjusted operating profit Düzeltilmiş Faaliyet Kârı
administrative agent idari hizmetler acentası
advice on the merits getirisi hakkında bir tavsiye
AFE / Cost Code No Harcama İzni
aging balance yaşlandırma raporu
aligned uyumlu hale getirilmiş
among others diğerlerinin yanı sıra
annuity contract yıllık gelir sigorta sözleşmesi
applications firm uygulama firması
as many dilediği sayıda
asset and liability matching aktif-pasif karşılaştırma
Entered by: hfilik
Asset Finance Varlık Finansmanı
assimilated transactions asimile edilmiş işlemler
At-the-Market piyasa fiyatı olanağı başvurusu
backwardation depor
bad rate batak oranı
balloon payment balon ödeme
Bank Deposit ticket mevduat fişi/para yatırma fişi
Entered by: Aziz Kural
Bank release Banka Onayı/Oluru
Bank State Bankanın bulunduğu eyalet
bank-like ‘runs\' banka ve benzeri kurumlara müracaat etmek (zorunda kalmak)
Entered by: hfilik
base shelf temel raf (belgesi)
basis point baz puan
Entered by: Özden Arıkan
Benchmark karşılaştırmalı ölçüt vadeli işlem sözleşmesi
Entered by: Gulay Baran
beneficiary lehdar; alacaklı; imtiyaz sahibi
Entered by: Özden Arıkan
bills and bonds bonolar ve tahviller
board placements kurul üyeliği (hizmeti)
Entered by: hfilik
bolt-on acquisitions şirketin kendi stratejisine uygun şirket alımları
Entered by: Mustafa Er (BSc MA)
broadly diversified index geniş ölçüde çeşitlendirilmiş endeks
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search