The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Educación / Pedagogía Translation Glossary

inglés term turco translation
"frontier analysis literature" stokastik frontier analizi edebiyatı
"usual disclaimer applies" "sorumluluk yazara aittir"
active, activate etkin, etkinleştir(in)
Add Extension ek süre ver
agenda gündem
Entered by: Özden Arıkan
aggregate mark ağırlıklı (ya da kredili) not toplamı
Entered by: Özden Arıkan
Anonymous isimsiz/anonim
articulation denklik
assessment for the statement beyan için yapılan değerlendirme
Entered by: Özden Arıkan
assessment of educational needs öğretim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
Entered by: Özden Arıkan
assign learning resources to the curriculum content müfredat programına öğrenim kaynaklarını atayın
Assignment instruction ödev açıklamaları
Associate Provost rektör yardımcısı
Entered by: Klaus Petzel
attempted - earned alınan - kazanılan
attendance devam [okul]
Entered by: Özden Arıkan
augmentative and alternative communication destekleyici ve seçenekli iletişim
award classification ödül sıralaması
behaviorism davranışçılık
Bible-Based Teaching İncile Dayalı Eğitim/Öğretim
Brain Blooming Beyin Fırtınası; yoğun fikir üretme çalışması
Entered by: Özden Arıkan
buddy system eşleştirme sistemi
Entered by: Özden Arıkan
class ders
Entered by: hfilik
Classics Klasikler
Entered by: Zeki Güler
Clicker Question clicker sorusu
College grounds yerleşke (kampüs)
Entered by: Zeki Güler
combined honours birleşik derece
Community topluluk
competency yeterlilik
Computing Interfacing Yazılım Programlama Arayüz Uygulaması
Configuration Biçimlendirme/Yapılandırma
conscientization eleştirel bilincin geliştirilmesi
Consolidation Regulations (UK) Birleştirilmiş Yönetmelik
Entered by: Özden Arıkan
contact sessions biraraya gelmek
Entered by: Zeki Güler
crutch Güvenmek
Entered by: hfilik
curriculum design müfredat oluşturma
Entered by: ATIL KAYHAN
day students gündüzlü öğrenciler
Entered by: hfilik
decree on degrees Dereceler ile ilgili karar (bkz. açıklama)
deducted düşürülecek
Degree Streams akademik derece müfredatı
double-loop learning çift-döngülü öğrenme
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search