The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Biología (biotecnología/química, microbiología) Translation Glossary

inglés term turco translation
compartments odacıklar
(To) subpass pasaj yapmak
abortive initiation abortif inisiyasyon
allostery allosteri
antisense antisens
Clamped homogeneous electric field sabit homojen elektrik alan
core oxygen saturation temel oksijen doygunlugu
crazy glue japon yapıştırıcısı
Entered by: Tuncay Kurt
declarations of interest çıkar çatışması beyanı
Entered by: Ayse Duru Mergenci
dimeric purine Dimerik pürin
floor plate taban plağı
gene silencing gen susturma
gerontological gerontolojik
Entered by: Özden Arıkan
GH -> growth hormone büyüme hormonu
Entered by: Özden Arıkan
mass cultivation toplu kültivasyon
Entered by: Eren Kutlu Carnì
Matrix Blanks matriks blank / kör matriks
Mutagenicity mutajenisite
nucleate, to çekirdekleş(tir)mek, çekirdeklen(dir)mek
Entered by: Özden Arıkan
nucleation çekirdekleşme
overlay örtme
persorption soğurma
Powered Air Purifying Respirator elektrikli/motorlu hava temizleme respiratörü
streak for isolation çizgi plaka (sürme yöntemi)
Swipe Kit swipe kiti/swipe numune saflaştırma kiti
tau biology tau biyolojisi
Entered by: Özden Arıkan
türüzotu honeysuckle
ubiquitination ubikuitinasyon
Entered by: Tuncay Kurt
Virgin ethanol saf etil alkol
WHO Collaborating Centre DSÖ işbirliği merkezi

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search