The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al turco Agricultura Translation Glossary

inglés term turco translation
Agrievolution Alliance Tarımsal Evrim Birliği (Agrievolution Alliance)
Entered by: Dagdelen
ash kül
black tea loose dökme siyah çay
Entered by: K.K.Unal
breeding döllenme / çiftleşme
bypass fat baypas yağı
Cooperative Extension Uygulamalı Eğitim Programı
corn slider sürgülü kapak
Entered by: Selçuk Dilşen
crimper çayır/yonca biçme makinesi
cross slope cultivation eğime dik toprak işleme
cystic ovaries kistli yumurtalık
dry break couplings Sızdırmaz bağlantı düzenekleri
ear (plant) başak
flight zone kaçış alanı
fruited crops meyveli ürünler
Entered by: Selçuk Dilşen
glyphosate resistance trait glifosat direnç özelliği
honeydew yaprak özsuyu, tatlı özsu
Entered by: Mustafa Er (BSc MA)
kissing gate çit kapısı
Entered by: Ali Bayraktar
maceration maserasyon; cibre fermentasyonu; yumuşatma
Entered by: Özden Arıkan
mean for için ortalama
Not a blade of grass bir kuru ot bile
Entered by: Ali Bayraktar
oesophageal groove özefagal oluk
outfarming tarıma elverişli olmayan araziler
pouring water besleme suyu
QMAFAnM => Quantity of Mesophilic Aerobic and Facultative Anaerobic Microorganisms mezofilik aerobik ve fakültatif anaerobik mikroorganizmaların miktarı
Entered by: Özden Arıkan
re-entry time tekrar giriş zamanı
Entered by: Aziz Kural
Reap benefits of semeresini toplamak
right up there zirveye aday
Entered by: Zeki Güler
side-delivery rake ot toplama tırmığı
silent heat gizli yumurtlama
soil solarization toprak solarizasyonu
southern armyworm tropik ordu kurdu
Entered by: Evren Madran
windrower ot toplama makinesi

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search