The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Transporte / Fletes Translation Glossary

inglés term sueco translation
"FLT operative" gaffeltruckförare
"It is equivalent to the highest pressure sound in a shaft enclosure of ½ brick" det är likvärdigt med det högsta ljudtrycket i ett schakt av 1/2-stens tegelmurverk
Entered by: Johan Kjallman
aerodynamic drag luftmotstånd
agent consolidation konsolidering av ombud
Entered by: Fredrik Pettersson
all-time requirement avvecklingsfasvolym
Entered by: Anna Hermerén
any two två valfria
attendance times utryckningstid
bogie frame rotator boggiramroterare
Entered by: Fredrik Pettersson
bulk goods bulkvaror
bulk truck bulkbil
bulkhead skiljevägg, mellavägg, skott
caliper levers bromshävarm, bromsspak
Entered by: Pernilla Wåhlström
cherry-picking plocka russinen ur kakan
civil structures anläggningskonstruktioner
coasting of temperature svalna / temperaturutjämning
collect charges betalas av mottagaren
Entered by: Fredrik Pettersson
company site (företags)anläggning
compliant transponder godkänd givare
Concrete-Deck Scales fordonsvåg i betong
consignment stock konsignationslager
containerized containerbaserad
continuous welded rail tracks helsvetsad räls
Entered by: Anna Nielsen
contract for furniture removal kontrakt om bohagsflyttning
Conventions beteckningar
cost driver kostnadsdrivande (faktor)
cross wind stability sidvindsstabilitet
current best practice gällande beprövade rutiner
Entered by: Mats Wiman
curtain sided, closed truck långtradare/lastbil med helt kapell
customer-facing documents handlingar som riktar sig till kunden, kunddokument
Entered by: Fredrik Pettersson
customs and excise Tull- och Skatteverket
de-hire återlämning
Entered by: Fredrik Pettersson
destination display destinationsskylt
Entered by: Fredrik Pettersson
dispatch number sändningsnummer
dispatcher arbetsledare / koordinator
dock shelter vädertätning
duplicate service calls två eller flera servicesamtal
emergency release gear/release gear nödöppningshandtag/spak
Entered by: Pernilla Wåhlström
entitlement rule regel för berättigande till provision
Entered by: Fredrik Pettersson
excess reduction insurance försäkring med reducerad självrisk
fallback broker reservfraktmäklare
Entered by: Fredrik Pettersson
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search