The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Encuestas Translation Glossary

inglés term sueco translation
across monads över monaderna
announcement flyers aviseringsanslag
business proprietors företagsägare
clairvoyant spågumma/spågubbe; sierska/siare
composite drawing sammanställningsritning
Entered by: Anders Dalström
conducted across 45 sample points utförs på 45 stickprovspunkter; utförs i 45 stickprovsstrata
contactsheet ID number kontaktformulär, ID-nummer
Corporate Affairs Bolagsfrågor
cursor position read-out koordinatvisning för markören
each varenda
functions funktioner
Global XXX brand tracker Globala attityder, XXX
Entered by: Mats Wiman
inject injicera
leveling and alignment products produkter för nivellering och inriktning; nivellerings- och inriktningsprodukter
Loom organizational diagnostic Loom-utvärdering av företagskultur
Entered by: Fredrik Pettersson
maintain vara oförändrade
monadic monadisk
moral condition moraliska ställning
naturist diet organisk diet
numerical; 10 positions numerisk; 10 tecken
read spå i (händer), spå med (kort)
record meriter
respondent svarsperson; respondent
Entered by: Tess Whitty
sample outcome information information om resultatet av stickprovsdragningen
self-convened protest movements spontant uppstådda proteströrelser
set of interconnected elements set av sammanlänkade element
show card visa kort
silos vattentäta skott
Entered by: Fredrik Pettersson
telephone dial-up vs. narrowband uppringd förbindelse kontra smalband
the crisis of values bristen på värdegemenskap
Entered by: Eva Petersson
the public accounts statsbudgeten
two-way survey undersökning med återkoppling
viewing session åt gången
Entered by: Fredrik Pettersson
weigh figures data är viktade (i kontexten)

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search