The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Ciencias (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
catchment and biodiversity areas avrinningsområden och områden med biologisk mångfald
degrees True (°T) and degrees Magnetic (°M) verkliga och magnetiska grader
donor and acceptor splice sites donator- och acceptorsekvenser för splitsning
environmental matrices miljön
exon-trapping exon-kloning
incidental oavsiktlig
life sciences biovetenskaper
mass weights massvikter
plastic stiffener styvningsmedel
Entered by: Gary Raymond Bokobza
polymerase chain reaction polymeraskedjereaktion
retro-reflective återreflekterande
rodent bioassays djurförsök på gnagare
volatile carrier liquid lättflyktig bärarvätska
Western Daylight Time västaustralisk sommartid

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search