The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Fotografía/Imagen (y artes gráficas) Translation Glossary

inglés term sueco translation
"(strobe) return light" reflekterat blixtljus
Entered by: Lisa Dahlander
.... and includes tools that make every shot a snap. .. och innehåller verktyg som får dig att lyckas med alla bilder
310k camera kamera med 310 kilopixel/0,3 Mpixel
35 mm Strip 35mm filmremsa
accuracy precision
all-season allväders
aspherical lens asfärisk lins
‘Getting Started’ folder Kom igång-mapp
back buffer bakre buffert
Entered by: Görel Bylund
backing tape bakpapper
binder (cable) kabelband
Entered by: Ulla Lundquist
black stretch förbättrade skuggpartier
blooming överstrålning
bracketing gaffling
brighter klarare
bring up close Du kan också få avlägsna föremål att kännas som om de vore nära med ...
buffer swaps buffertväxlingar
Entered by: Görel Bylund
catchlight ljusglimt (i ögonen)
CD tuds and spiders centrumhållare -n,
channel mix sammansatt kanal
charge coupled device cameras CCD-kameror
Entered by: Tess Whitty
clean up rensa/upp (om disk, minneskort)
Entered by: Ulla Lundquist
close stänga
clutter rörighet
colour reproduction färgåtergivning
Entered by: Ulla Lundquist
commercial imaging vs. consumer photography professionell- vs. amatörfotografering
Entered by: micawber_7
craniostat huvudhållare
Entered by: Ulla Lundquist
cropping beskära
curated varit kurator för
DC lens DC-objektiv
dewclaws sporrar
diffuser plates diffusorskivor
digital imprint to the barrel digitaltryckning på pennskaftet
distorsion aberration distorsion
Entered by: Ulla Lundquist
DLP DLP
Entered by: Ulla Lundquist
DLP cube DLP-modul
Entered by: Ulla Lundquist
dramatic imaging expressions storslagna bilduttryck
Entered by: Fredrik Pettersson
dynamic range dynamiskt område
extra tele conversion telekonverter
Entered by: Ulla Lundquist
film film
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search