The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Ciencia/ Ing. del petróleo Translation Glossary

inglés term sueco translation
base level control instrumentation instrument för styrutrustning på basnivå
catalyst feeder katalysatorinmatare
Change Recognition and Awareness förändringsbenägenhet
Compressor lube oils kompressoroljor
crossover kontaminering
Entered by: Anders Dalström
cryogenic kryogenisk
dewar portabel kryotank; Dewar
facilitator (i detta sammanhang) studiematerial
flush-mounted infälld montering/infästning
formation top formationstopp
habitat (icke lufttätt) (arbets)utrymme
ignition lance tändlans
instrumented protective functions (IPF) instrumentbaserade skyddsfunktioner (ipf)
Management of Change (MOC) förändringsarbete
mature wells mogna fält
non pick-up bond coats icke-absorberande fogtäckande medel
non-intrinsic telephone icke-egensäker telefon
oil pump borrtorn/derrick
oxygen-enriched atmosphere syreberikad atmosfär; syreberikad luft
pipe spools rörspolar
pressure building system tryckuppbyggande system
Relief valve säkerhetsventil
Entered by: Mario Marcolin
riser connection stigarledning
safety relief valve säkerhetsventil
spreader bar spridarbom
TDC Repeaters relästation
trycock tryckventil
Turbine lube oils turbinoljor
unlined pit otätad grop
Upstream and Downstream Oil & Gas Industry uppströms och nerströms olje- och gasindustri
vaporizer förångare, evaporator
Entered by: Mats Wiman
vent line avluftningsledning
Entered by: Mats Wiman
well log borrhålslogg

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search